021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

بلغارستان ، وارنا | از 25 خرداد

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:از 25 خرداد
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Holiday Park
 • ریما گشت
 • B.B
2780000 تومان 3250000 تومان 1900000 تومان 1600000 تومان
 • Hotel Palma
 • ریما گشت
 • B.B
3120000 تومان 3699000 تومان 2100000 تومان 1700000 تومان
 • Hotel Shipka
 • ریما گشت
 • B.B
3360000 تومان 4050000 تومان 2300000 تومان 1800000 تومان
 • Hotel Luna
 • ریما گشت
 • H.B
3690000 تومان 4330000 تومان 2400000 تومان 2220000 تومان
 • Hoel Golden Line
 • ریما گشت
 • B.B
3760000 تومان 4790000 تومان 2800000 تومان 2600000 تومان
 • Hotel Royal
 • ریما گشت
 • ALL
3890000 تومان 4750000 تومان 2400000 تومان 2150000 تومان
 • Hotel Central
 • ریما گشت
 • ALL
3999000 تومان 5230000 تومان 2500000 تومان 1900000 تومان
 • Hotel Elena
 • ریما گشت
 • ALL
3999000 تومان 4840000 تومان 2400000 تومان 2200000 تومان
 • Hotel Double Tree By Hilton
 • ریما گشت
 • B.B
4180000 تومان 5799000 تومان 2500000 تومان 1900000 تومان
 • Prestige Hoel & Aqua Park
 • ریما گشت
 • ALL
4870000 تومان 7440000 تومان 2900000 تومان 2600000 تومان
 • Hotel Palm Beach
 • ریما گشت
 • ALL
4395000 تومان 4880000 تومان 2420000 تومان 2200000 تومان
 • Hotel Madara
 • ریما گشت
 • ALL
4480000 تومان 5120000 تومان 2400000 تومان 2200000 تومان
 • Hoel Arena Mar
 • ریما گشت
 • ALL
4500000 تومان 5199000 تومان 2950000 تومان 2600000 تومان
 • Hotel Prestige DLX Aqua Park
 • ریما گشت
 • ALL
4600000 تومان 5830000 تومان 2950000 تومان 2650000 تومان
 • Hotel Kaliakra Palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
4800000 تومان 6050000 تومان 2950000 تومان 2650000 تومان
 • Hotel Helios
 • ریما گشت
 • U.ALL
4960000 تومان 6140000 تومان 2800000 تومان 2600000 تومان
 • Hotel Marina Grand Beach
 • ریما گشت
 • ALL
 • Hotel Double Tree By Hilton
 • ریما گشت
 • U.ALL
 • Hotel International
 • ریما گشت
 • B.B
 • Hotel International
 • ریما گشت
 • ALL
Holiday Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Palma
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Shipka
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Luna
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hoel Golden Line
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Elena
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Double Tree By Hilton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4180000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Prestige Hoel & Aqua Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Palm Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Madara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2200000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hoel Arena Mar
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Prestige DLX Aqua Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Kaliakra Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Helios
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Marina Grand Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Double Tree By Hilton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت جمعه ,
مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار از 25 خرداد ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی , اینترنت رایگان ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2780000تومان ,
کشور مقصد بلغارستان ,
شهر مقصد وارنا ,
خط هوایی Qeshm Airlines ,
برنامه سفر
1 قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی زمینه سفید

گواهی اشتغال به کار

اصل پاسپورت با حداقل 3 ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان - کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها ( شنگن ، بلغارستان ، رومانی ، قبرس ، آمریکا ، کانادا )

کپی شناسنامه صفحه اول و دوم ، گواهی بانک برای حداقل 3 ماه اخیر ، مشخصات مسافر ( شغل ( سمت ، زمینه فعالیت ، نام شرکت ) ، آدرس محل کار ، آدرس منزل ، با ذکر شماره تلفن ها )

مهم : برای کشور بلغارستان سپردن ضمانت نامه الزامی با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید .

مدت زمان اخذ ویزای بلغارستان 10 روز کاری میباشد. مدارک لازم جهت اخذ ویزا : ,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .