021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | 8 شهریور

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:8 شهریور

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Melissa Garden
 • ریما گشت
 • ALL
5490000 تومان 6775000 تومان 4580000 تومان
 • Lara Park
 • ریما گشت
 • ALL
5840000 تومان 7445000 تومان 4820000 تومان
 • Belcon
 • ریما گشت
 • U.ALL
6130000 تومان 7410000 تومان 5270000 تومان
 • Maya World
 • ریما گشت
 • ALL
6690000 تومان 8295000 تومان 5085000 تومان
 • Armas Gul Beach
 • ریما گشت
 • ALL
6699000 تومان 8785000 تومان 5199000 تومان
 • Throne Seagate
 • ریما گشت
 • U.ALL
7190000 تومان 9010000 تومان 5585000 تومان
 • Sensitive Premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
7480000 تومان 9405000 تومان 5605000 تومان
 • Kervanseray Kundo
 • ریما گشت
 • U.ALL
7490000 تومان 9415000 تومان 5615000 تومان
 • Imperial Sunland
 • ریما گشت
 • U.ALL
7650000 تومان 9575000 تومان 5720000 تومان
 • Kervanseray Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
7750000 تومان 9730000 تومان 5880000 تومان
 • Adonis
 • ریما گشت
 • ALL
7790000 تومان 9710000 تومان 5860000 تومان
 • Lara Family Club
 • ریما گشت
 • U.ALL
8130000 تومان 12300000 تومان 6040000 تومان
 • Dosonia Luxury
 • ریما گشت
 • U.ALL
8230000 تومان 10320000 تومان 6090000 تومان
 • Sea Life Family Resort
 • ریما گشت
 • ALL
8280000 تومان 10370000 تومان 6140000 تومان
 • Ramada Resort Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
8490000 تومان 12980000 تومان 6240000 تومان
 • Portobello
 • ریما گشت
 • U.ALL
8920000 تومان 11375000 تومان 6455000 تومان
 • Grand Park Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
9460000 تومان 12185000 تومان 6780000 تومان
 • Orange County Kemer
 • ریما گشت
 • U.ALL
9420000 تومان 14925000 تومان 6635000 تومان
 • Amara Prestige sea view
 • ریما گشت
 • U.ALL
9780000 تومان 13040000 تومان 6940000 تومان
 • Rixos Down Town
 • ریما گشت
 • U.ALL
9820000 تومان 13350000 تومان 6930000 تومان
 • Crystal Water World
 • ریما گشت
 • U.ALL
10050000 تومان 16890000 تومان 7100000 تومان
 • Fame Residence Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
10620000 تومان 14325000 تومان 7090000 تومان
 • Adaliya Elite Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
10900000 تومان 14325000 تومان 7420000 تومان
 • Miracle Resort Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
11190000 تومان 15465000 تومان 7665000 تومان
 • Delphin Be Grand
 • ریما گشت
 • U.ALL
11280000 تومان 14970000 تومان 7645000 تومان
 • Papilion Zeugma
 • ریما گشت
 • U.ALL
11380000 تومان 18175000 تومان 7795000 تومان
 • Port Nature
 • ریما گشت
 • U.ALL
11670000 تومان 16210000 تومان 7810000 تومان
 • Royal Holiday
 • ریما گشت
 • U.ALL
13380000 تومان 19105000 تومان 8995000 تومان
 • Royal Seginus
 • ریما گشت
 • U.ALL
13380000 تومان 19105000 تومان 8995000 تومان
 • Royal Wings
 • ریما گشت
 • U.ALL
13380000 تومان 19105000 تومان 8995000 تومان
 • Rixos Sungate
 • ریما گشت
 • U.ALL
13850000 تومان 20100000 تومان 8970000 تومان
 • Delphin Imperial Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
14030000 تومان 19160000 تومان 8890000 تومان
 • Susesi Luxury Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
14220000 تومان 19620000 تومان 8860000 تومان
 • Rixos Premium Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
17090000 تومان 23510000 تومان 10670000 تومان
Melissa Garden
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Belcon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Maya World
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5085000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Armas Gul Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6699000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5199000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Throne Seagate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5585000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sensitive Premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5605000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervanseray Kundo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5615000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Imperial Sunland
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervanseray Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Adonis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Dosonia Luxury
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea Life Family Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Portobello
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8920000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6455000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Orange County Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6635000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige sea view
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9780000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Down Town
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Fame Residence Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Adaliya Elite Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Miracle Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7665000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Be Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Papilion Zeugma
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Port Nature
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Seginus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Wings
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Imperial Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
14030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Susesi Luxury Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
14220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
17090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , مسافرت با کشتی , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت پنجشنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 8 شهریور ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , جوانان ,
خدمات صبحانه , نهار , شام , بیمه مسافرتی , میان وعده , ترانسفر فرودگاهی , سه وعده غذایی و خدمات , راهنما فرودگاه , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 5490000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Freebird Air ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 4.090.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان و نت میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .