021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا 9 و 10 و 11 فروردین | نوروز 97

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:9 و 10 و 11 فروردین
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Cender
 • ریما گشت
 • ALL
1890000 تومان 2190000 تومان 1870000 تومان
 • Nazar Beach
 • ریما گشت
 • ALL
1990000 تومان 2380000 تومان 1990000 تومان
 • Maya World
 • ریما گشت
 • U.ALL
2590000 تومان 2880000 تومان 2290000 تومان
 • Lara Family Club
 • ریما گشت
 • U.ALL
2890000 تومان 3330000 تومان 2460000 تومان
 • Kervansaray Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
2890000 تومان 3330000 تومان 2460000 تومان
 • Karmir
 • ریما گشت
 • U.ALL
2950000 تومان 3400000 تومان 2510000 تومان
 • Ramada Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
2990000 تومان 3470000 تومان 2520000 تومان
 • Orange County Kemer
 • ریما گشت
 • U.ALL
3190000 تومان 3770000 تومان 2610000 تومان
 • Trendy
 • ریما گشت
 • U.ALL
3390000 تومان 4070000 تومان 2710000 تومان
 • Port Nature
 • ریما گشت
 • U.ALL
3490000 تومان 4130000 تومان 2850000 تومان
 • Concorde Deluxe
 • ریما گشت
 • U.ALL
3490000 تومان 4190000 تومان 2790000 تومان
 • Bellis Deluxe
 • ریما گشت
 • U.ALL
3690000 تومان 4460000 تومان 2920000 تومان
 • IC Green Palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
3790000 تومان 4650000 تومان 2920000 تومان
 • Delphin Diva
 • ریما گشت
 • U.ALL
3890000 تومان 4830000 تومان 2960000 تومان
 • Ela Quality
 • ریما گشت
 • U.ALL
3990000 تومان 5890000 تومان 3010000 تومان
 • Rixos Sungate
 • ریما گشت
 • U.ALL
3990000 تومان 4960000 تومان 3030000 تومان
 • Rixos Premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
4490000 تومان 5690000 تومان 3290000 تومان
 • Kaya Palazzo
 • ریما گشت
 • U.ALL
4590000 تومان 5850000 تومان 3330000 تومان
 • Royal Seginus
 • ریما گشت
 • U.ALL
4590000 تومان 5860000 تومان 3310000 تومان
 • Calista Luxury
 • ریما گشت
 • U.ALL
4650000 تومان 5950000 تومان 3340000 تومان
 • Land Of Legend
 • ریما گشت
 • U.ALL
6390000 تومان 8510000 تومان 4270000 تومان
Cender
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Maya World
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervansaray Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Karmir
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Orange County Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Trendy
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Port Nature
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Concorde Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Bellis Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
IC Green Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kaya Palazzo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Seginus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Calista Luxury
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land Of Legend
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , تعطیلات جامع ,
روزهای رفت پنجشنبه , جمعه , شنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 9 و 10 و 11 فروردین ,
خدمات بیمه مسافرتی , ترانسفر فرودگاهی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , صبحانه , نهار , شام , راهنمای محلی , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Freebird Air ,
توضیحات تور
پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 100% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. , کلیه هتل ها گارانتی بوده و تحویل مدارک بلافاصله پس از ارسال درخواست انجام میشود . , در صورت درخواست پرواز قشم ایر (اسپارتا) در کلیه تاریخ ها مبلغ 500.000 تومان از نرخ پکیج کسر می گردد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .