021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | ویژه 5 اردیبهشت 97

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:0
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Atalla
 • ریما گشت
 • B.B
1640000 تومان 2140000 تومان 1540000 تومان
 • Tokay
 • ریما گشت
 • ALL
1740000 تومان 2240000 تومان 1540000 تومان
 • Lara Dinc
 • ریما گشت
 • U.ALL
1840000 تومان 2300000 تومان 1640000 تومان
 • Lara Hadrianus
 • ریما گشت
 • ALL
1940000 تومان 2340000 تومان 1740000 تومان
 • Belcon Hotel
 • ریما گشت
 • U.ALL
1940000 تومان 2340000 تومان 1740000 تومان
 • Maya Hotel
 • ریما گشت
 • U.ALL
2340000 تومان 2940000 تومان 1840000 تومان
 • Sensitiv Premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
2540000 تومان 3240000 تومان 1940000 تومان
 • Grand Park Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
2840000 تومان 3240000 تومان 2040000 تومان
 • Ramada Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
2940000 تومان 3340000 تومان 2140000 تومان
 • Kervansaray
 • ریما گشت
 • U.ALL
3140000 تومان 3740000 تومان 2240000 تومان
 • Kremlin Palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
3240000 تومان 3840000 تومان 2340000 تومان
 • Aska Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
3340000 تومان 4040000 تومان 2540000 تومان
 • Miracle
 • ریما گشت
 • U.ALL
3840000 تومان 4540000 تومان 2640000 تومان
 • Fame Residence Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
4000000 تومان 5370000 تومان 2900000 تومان
 • Sherwood Breezes
 • ریما گشت
 • U.ALL
4340000 تومان 5140000 تومان 2740000 تومان
 • Adaliya Elite
 • ریما گشت
 • U.ALL
4340000 تومان 5140000 تومان 2740000 تومان
 • Delphin Diva
 • ریما گشت
 • U.ALL
4340000 تومان 5440000 تومان 2840000 تومان
 • Delphin Palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
4540000 تومان 5740000 تومان 2940000 تومان
 • Royal Holiday
 • ریما گشت
 • U.ALL
5120000 تومان 6780000 تومان 3450000 تومان
 • Royal Seginus
 • ریما گشت
 • U.ALL
5120000 تومان 6780000 تومان 3450000 تومان
 • Delphin Imperial
 • ریما گشت
 • U.ALL
5140000 تومان 6840000 تومان 3040000 تومان
 • Ela Quality
 • ریما گشت
 • U.ALL
5140000 تومان 6840000 تومان 3040000 تومان
Atalla
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Tokay
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Dinc
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Hadrianus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Belcon Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Maya Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sensitiv Premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kremlin Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Aska Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Miracle
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Fame Residence Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Adaliya Elite
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Seginus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
روزهای رفت چهارشنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 5 اردیبهشت ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1640000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Iran Air ,
برنامه سفر
اقامت در بهترین هتل های 4 تا 5 ستاره با خدمات ALL - UALL - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت از فرودگاه به هتل و برعکس - لیدر و راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

,

توضیحات تور
پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , نرخ کودک بدون تخت 1500000 و نرخ کودک زیر 2 سال 190000 تومان و نت می باشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .