021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | 31 شهریور

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:0
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Asel Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
3295000 تومان 3945000 تومان 2685000 تومان 3590000 تومان کمر
 • Orange Park Lara
 • ریما گشت
 • ALL
4155000 تومان 5195000 تومان 3190000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Nazar Beach
 • ریما گشت
 • ALL
4575000 تومان 5835000 تومان 3295000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Maya World
 • ریما گشت
 • ALL
4745000 تومان 6090000 تومان 3395000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Imperial Sunland
 • ریما گشت
 • U.ALL
5595000 تومان 8965000 تومان 3995000 تومان 3590000 تومان کمر
 • Kervanseray Kundo
 • ریما گشت
 • U.ALL
6245000 تومان 8595000 تومان 4240000 تومان 3590000 تومان کندو
 • Daima Biz
 • ریما گشت
 • U.ALL
6340000 تومان 8485000 تومان 4195000 تومان 3590000 تومان کمر
 • Kervanseray Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
6845000 تومان 9240000 تومان 4450000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Grand Park Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
7095000 تومان 10095000 تومان 4575000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Amara Prestige Elite
 • ریما گشت
 • U.ALL
7435000 تومان 10095000 تومان 4745000 تومان 3590000 تومان کمر
 • Crystal Water world
 • ریما گشت
 • U.ALL
7435000 تومان 12795000 تومان 4745000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Ramada Resort Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
7495000 تومان 10245000 تومان 4785000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Orange County Kemer
 • ریما گشت
 • U.ALL
7935000 تومان 13795000 تومان 4995000 تومان 3590000 تومان کمر
 • Fame Residence Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
8775000 تومان 12795000 تومان 5395000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Miracle Resort Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
9195000 تومان 12765000 تومان 5595000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Titanic Beach Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
9595000 تومان 13395000 تومان 5835000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Titanic Deluxe Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
9595000 تومان 13395000 تومان 5835000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Royal Seginus Hotel
 • ریما گشت
 • U.ALL
10035000 تومان 13995000 تومان 6045000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Royal Holiday
 • ریما گشت
 • U.ALL
1035000 تومان 13995000 تومان 6045000 تومان 3590000 تومان لارا
 • Susesi Luxury Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
10455000 تومان 14665000 تومان 6225000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Ela Quality Resort Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
10875000 تومان 15285000 تومان 6465000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Rixos Sungate
 • ریما گشت
 • U.ALL
12135000 تومان 19195000 تومان 7095000 تومان 3590000 تومان کمر
 • Voyage Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
12595000 تومان 17895000 تومان 7345000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Calista Luxury Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
13795000 تومان 19695000 تومان 7935000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Rixos Premium Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
14645000 تومان 23445000 تومان 8355000 تومان 3590000 تومان بلک
 • Maxx Royal belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
23185000 تومان 40085000 تومان 20295000 تومان 3590000 تومان بلک
Asel Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2685000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Orange Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4155000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Maya World
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4745000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Imperial Sunland
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Kervanseray Kundo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
Daima Biz
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Kervanseray Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4575000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Amara Prestige Elite
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Crystal Water world
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4785000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Orange County Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7935000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Fame Residence Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8775000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Miracle Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Titanic Deluxe Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Royal Seginus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10035000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Royal Holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1035000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Susesi Luxury Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10455000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6225000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Ela Quality Resort Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10875000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12135000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Voyage Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Calista Luxury Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7935000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Rixos Premium Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
14645000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8355000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Maxx Royal belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
23185000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
20295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3590000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
روزهای رفت پنجشنبه , جمعه , شنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 31 شهریور ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات , ترانسفر فرودگاهی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , راهنما فرودگاه , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3295000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
برنامه سفر
اقامت در بهترین هتل های 4 تا 5 ستاره با خدمات ALL - UALL - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت از فرودگاه به هتل و برعکس - لیدر و راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

,

توضیحات تور
پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. , پرداخت 50درصد مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , نرخ کودک بدون تخت 3.590.000 و نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان و نت می باشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .