021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | 24 و 25 شهریور

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:25 شهریور
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Asia Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
3095000 تومان 3340000 تومان 2940000 تومان 2590000 تومان
3280000 تومان 3595000 تومان 2995000 تومان 2590000 تومان
3280000 تومان 3595000 تومان 2995000 تومان 2590000 تومان
3440000 تومان 3875000 تومان 3095000 تومان 2590000 تومان
3695000 تومان 4295000 تومان 3230000 تومان 2590000 تومان
3795000 تومان 4490000 تومان 3290000 تومان 2590000 تومان
 • Antalya Adonis
 • ریما گشت
 • ALL
3795000 تومان 4490000 تومان 3290000 تومان 2590000 تومان
 • Amara Prestige
 • ریما گشت
 • U.ALL
3950000 تومان 4695000 تومان 3360000 تومان 2590000 تومان
3950000 تومان 4695000 تومان 3360000 تومان 2590000 تومان
3975000 تومان 4755000 تومان 3370000 تومان 2590000 تومان
 • Grand Ring
 • ریما گشت
 • ALL
3975000 تومان 4755000 تومان 3370000 تومان 2590000 تومان
 • Dosinia Luxury
 • ریما گشت
 • U.ALL
4040000 تومان 4870000 تومان 3395000 تومان 2590000 تومان
4345000 تومان 5365000 تومان 3555000 تومان 2590000 تومان
4460000 تومان 5560000 تومان 3595000 تومان 2590000 تومان
4670000 تومان 5900000 تومان 3695000 تومان 2590000 تومان
 • Fame Residence
 • ریما گشت
 • U.ALL
4895000 تومان 6285000 تومان 3835000 تومان 2590000 تومان
4970000 تومان 6395000 تومان 3870000 تومان 2590000 تومان
5085000 تومان 6590000 تومان 3895000 تومان 2590000 تومان
5085000 تومان 6590000 تومان 3895000 تومان 2590000 تومان
5295000 تومان 6970000 تومان 4040000 تومان 2590000 تومان
5340000 تومان 6995000 تومان 4055000 تومان 2590000 تومان
5455000 تومان 7195000 تومان 4095000 تومان 2590000 تومان
5480000 تومان 7240000 تومان 4095000 تومان 2590000 تومان
5495000 تومان 7280000 تومان 4135000 تومان 2590000 تومان
5675000 تومان 7445000 تومان 4075000 تومان 2590000 تومان
5685000 تومان 7585000 تومان 4230000 تومان 2590000 تومان
5695000 تومان 7595000 تومان 4240000 تومان 2590000 تومان
5755000 تومان 7695000 تومان 4260000 تومان 2590000 تومان
5755000 تومان 7695000 تومان 4260000 تومان 2590000 تومان
5795000 تومان 7795000 تومان 4295000 تومان 2590000 تومان
5895000 تومان 7895000 تومان 4330000 تومان 2590000 تومان
6055000 تومان 8195000 تومان 4395000 تومان 2590000 تومان
6660000 تومان 9190000 تومان 4695000 تومان 2590000 تومان
6695000 تومان 9265000 تومان 4735000 تومان 2590000 تومان
9485000 تومان 13850000 تومان 6095000 تومان 2590000 تومان
Asia Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Antalya Adonis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Ring
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Dosinia Luxury
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4345000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3555000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4460000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Fame Residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5085000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5085000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4055000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5455000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4135000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4075000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5685000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5755000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5755000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6055000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4735000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9485000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی ,
روزهای رفت جمعه , شنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 25 شهریور ,
خدمات صبحانه , نهار , شام , بیمه مسافرتی , راهنمای محلی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , راهنما فرودگاه , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3095000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 2.590.000 و نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان و نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .