021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | 27 مهر

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:27 مهر
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Asel Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
3835000 تومان 4285000 تومان 3385000 تومان 2990000 تومان
 • Himeros Beach
 • ریما گشت
 • ALL
3895000 تومان 4395000 تومان 3395000 تومان 2990000 تومان
 • Rios Beach
 • ریما گشت
 • ALL
4095000 تومان 5275000 تومان 3495000 تومان 2990000 تومان
 • Lara Hadrianos
 • ریما گشت
 • ALL
4375000 تومان 5095000 تومان 3655000 تومان 2990000 تومان
 • Maya World Belek
 • ریما گشت
 • ALL
4645000 تومان 5495000 تومان 3790000 تومان 2990000 تومان
 • Crystal Water World
 • ریما گشت
 • U.ALL
5695000 تومان 7095000 تومان 4295000 تومان 2990000 تومان
 • Kervanseray Kundo
 • ریما گشت
 • U.ALL
5995000 تومان 7495000 تومان 4465000 تومان 2990000 تومان
 • Kervansery Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
6355000 تومان 8065000 تومان 4645000 تومان 2990000 تومان
 • Ramada Resort Lara
 • ریما گشت
 • ALL
6445000 تومان 8195000 تومان 4695000 تومان 2990000 تومان
 • Amara Prestige
 • ریما گشت
 • U.ALL
6595000 تومان 8470000 تومان 4780000 تومان 2990000 تومان
 • Orange County Kemer
 • ریما گشت
 • U.ALL
6595000 تومان 10295000 تومان 4780000 تومان 2990000 تومان
 • Venezia Palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
7435000 تومان 10585000 تومان 5185000 تومان 2990000 تومان
 • PGS Kremlin
 • ریما گشت
 • U.ALL
7975000 تومان 11995000 تومان 5455000 تومان 2990000 تومان
 • Concorde Deluxe
 • ریما گشت
 • U.ALL
8245000 تومان 12495000 تومان 5590000 تومان 2990000 تومان
 • Sherwood Breezes
 • ریما گشت
 • U.ALL
8245000 تومان 10895000 تومان 5590000 تومان 2990000 تومان
 • Miracle Resort Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
8245000 تومان 10895000 تومان 5590000 تومان 2990000 تومان
 • Rixos Down town
 • ریما گشت
 • U.ALL
8355000 تومان 13735000 تومان 5635000 تومان 2990000 تومان
 • Fame Residence Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
8335000 تومان 11575000 تومان 5635000 تومان 2990000 تومان
 • Titanic Beach
 • ریما گشت
 • U.ALL
8965000 تومان 11980000 تومان 5950000 تومان 2990000 تومان
 • Titanic Deluxe
 • ریما گشت
 • U.ALL
9295000 تومان 12495000 تومان 6095000 تومان 2990000 تومان
 • Susesi Luxury
 • ریما گشت
 • U.ALL
9395000 تومان 12655000 تومان 6175000 تومان 2990000 تومان
 • Delphin BE Grand
 • ریما گشت
 • U.ALL
9395000 تومان 12655000 تومان 6175000 تومان 2990000 تومان
 • Royal Seginus | Royal Holiday
 • ریما گشت
 • U.ALL
9955000 تومان 13465000 تومان 6455000 تومان 2990000 تومان
 • Rixos Sungate
 • ریما گشت
 • U.ALL
10135000 تومان 15175000 تومان 6535000 تومان 2990000 تومان
 • Ela Quality
 • ریما گشت
 • U.ALL
10195000 تومان 13870000 تومان 6580000 تومان 2990000 تومان
 • Royal Adam and Eve
 • ریما گشت
 • U.ALL
10495000 تومان 14275000 تومان 6695000 تومان 2990000 تومان
 • Voyage Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
11285000 تومان 15440000 تومان 7095000 تومان 2990000 تومان
 • Delphin Imperial
 • ریما گشت
 • U.ALL
12195000 تومان 16840000 تومان 7570000 تومان 2990000 تومان
 • Rixos Premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
12195000 تومان 16840000 تومان 7570000 تومان 2990000 تومان
 • Calista
 • ریما گشت
 • U.ALL
13735000 تومان 19135000 تومان 8335000 تومان 2990000 تومان
 • Maxx Royal
 • ریما گشت
 • U.ALL
23995000 تومان 40875000 تومان 13495000 تومان 2990000 تومان
Asel Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3835000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3385000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Himeros Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rios Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Hadrianos
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4375000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3655000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Maya World Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4645000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervanseray Kundo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervansery Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6355000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6445000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Orange County Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Venezia Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
PGS Kremlin
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5455000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Concorde Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Miracle Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Down town
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8355000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5635000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Fame Residence Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8335000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5635000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8965000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Susesi Luxury
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6175000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin BE Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6175000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Seginus | Royal Holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9955000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6455000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10135000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6535000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Adam and Eve
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Voyage Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11285000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Calista
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13735000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Maxx Royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
23995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ماجراجویی , ساحل , تعطیلات جامع , نمایشگاهی ,
روزهای رفت جمعه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 27 مهر ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , ترانسفر فرودگاهی , ترانسفر نمایشگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3835000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد , کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , نرخ کودک بدون تخت 2.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان و نت میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .