ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Qeshm Airlines

تور آنتالیا | پرواز ایرانی | نوروز 98

تور های نوروز به صورت چارتری می باشد و از اواسط دی ماه پیش فروش می باشد به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3550000 تومان 4250000 تومان 3250000 تومان 2690000 تومان
3990000 تومان 4490000 تومان 3490000 تومان 2690000 تومان
4490000 تومان 5290000 تومان 3550000 تومان 2690000 تومان
4550000 تومان 5290000 تومان 3550000 تومان 2690000 تومان
4690000 تومان 5490000 تومان 3590000 تومان 2690000 تومان
4690000 تومان 5490000 تومان 3590000 تومان 2690000 تومان
4890000 تومان 5850000 تومان 3650000 تومان 2690000 تومان
5050000 تومان 609000 تومان 3690000 تومان 2690000 تومان
5590000 تومان 6890000 تومان 3750000 تومان 2690000 تومان
5590000 تومان 7490000 تومان 3750000 تومان 2690000 تومان
5750000 تومان 7150000 تومان 3850000 تومان 2690000 تومان
5850000 تومان 7150000 تومان 3890000 تومان 2690000 تومان
5850000 تومان 7450000 تومان 3890000 تومان 2690000 تومان
6150000 تومان 7690000 تومان 3990000 تومان 2690000 تومان
6650000 تومان 8250000 تومان 4190000 تومان 2690000 تومان
6650000 تومان 8250000 تومان 4190000 تومان 2690000 تومان
6790000 تومان 9450000 تومان 4250000 تومان 2690000 تومان
6850000 تومان 9790000 تومان 4290000 تومان 2690000 تومان
Liberty
5
U.ALL
7190000 تومان 9250000 تومان 4450000 تومان 2690000 تومان
7590000 تومان 9850000 تومان 4650000 تومان 2690000 تومان
7590000 تومان 9850000 تومان 4650000 تومان 2690000 تومان
Miracle
5
U.ALL
7850000 تومان 10290000 تومان 4750000 تومان 2690000 تومان
7850000 تومان 10290000 تومان 4750000 تومان 2690000 تومان
8090000 تومان 11690000 تومان 4850000 تومان 2690000 تومان
8450000 تومان 11250000 تومان 4950000 تومان 2690000 تومان
8890000 تومان 11950000 تومان 5150000 تومان 2690000 تومان
8990000 تومان 12050000 تومان 5190000 تومان 2690000 تومان
8990000 تومان 12050000 تومان 5190000 تومان 2690000 تومان
9650000 تومان 13150000 تومان 5550000 تومان 2690000 تومان
9690000 تومان 13150000 تومان 5550000 تومان 2690000 تومان
9690000 تومان 13150000 تومان 5550000 تومان 2690000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
609000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Qeshm Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | پرواز ایرانی | نوروز 98
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 98
خدمات
سه وعده غذایی و خدمات ویژه راهنما بین شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3550000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Qeshm Airlines

تصاویر