ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | 14 و 15 و 16 شهریور

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8990000 تومان 9590000 تومان 6950000 تومان 6490000 تومان لارا
9090000 تومان 10450000 تومان 7790000 تومان 6490000 تومان کمر
9290000 تومان 10750000 تومان 7950000 تومان 6490000 تومان لارا
10690000 تومان 13690000 تومان 8550000 تومان 6490000 تومان کمر
11850000 تومان 16190000 تومان 9390000 تومان 6490000 تومان کمر
11890000 تومان 14650000 تومان 9190000 تومان 6490000 تومان کندو
12190000 تومان 16290000 تومان 9390000 تومان 6490000 تومان لارا
12290000 تومان 15230000 تومان 9390000 تومان 6490000 تومان لارا
12750000 تومان 16990000 تومان 9490000 تومان 6490000 تومان لارا
13090000 تومان 19450000 تومان 9890000 تومان 6490000 تومان بلک
13490000 تومان 17690000 تومان 9950000 تومان 6490000 تومان لارا
13990000 تومان 17790000 تومان 10350000 تومان 6490000 تومان لارا
14190000 تومان 21950000 تومان 10290000 تومان 6490000 تومان کمر
14990000 تومان 23390000 تومان 10790000 تومان 6490000 تومان بلک
15590000 تومان 21090000 تومان 11050000 تومان 6490000 تومان لارا
15950000 تومان 20550000 تومان 11290000 تومان 6490000 تومان لارا
16590000 تومان 23890000 تومان 11390000 تومان 6490000 تومان بلک
17140000 تومان 22390000 تومان 11590000 تومان 6490000 تومان لارا
17490000 تومان 23290000 تومان 12090000 تومان 6490000 تومان
17590000 تومان 22990000 تومان 11790000 تومان 6490000 تومان لارا
17590000 تومان 22990000 تومان 11790000 تومان 6490000 تومان بلک
18290000 تومان 28750000 تومان 12190000 تومان 6490000 تومان کمر
20650000 تومان 27890000 تومان 13090000 تومان 6490000 تومان بلک
Calista
5
U.ALL
21090000 تومان 31990000 تومان 13850000 تومان 6490000 تومان بلک
21650000 تومان 29490000 تومان 14090000 تومان 6490000 تومان لارا
24390000 تومان 36990000 تومان 15250000 تومان 6490000 تومان لارا
24490000 تومان 37190000 تومان 15490000 تومان 6490000 تومان بلک
30950000 تومان 50390000 تومان 18590000 تومان 6490000 تومان بلک
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17690000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
15950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
16590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
23290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
22990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
18290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
21090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
31990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
21650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
29490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
24390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
36990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
24490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
37190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
30950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
50390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
18590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | 14 و 15 و 16 شهریور
نوع تور
ساحل تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
14 و 15 و 16 شهریور
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
8990000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر