ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا | ویژه 4 بهمن ماه

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BELKON
4
ALL
3080000 تومان 3590000 تومان 2740000 تومان 2190000 تومان بلک
3890000 تومان 4770000 تومان 3045000 تومان 2190000 تومان لارا
4480000 تومان 5650000 تومان 3330000 تومان 2190000 تومان لارا
4730000 تومان 6000000 تومان 3455000 تومان 2190000 تومان لارا
MIRACLE
5
U.ALL
5590000 تومان 7290000 تومان 3880000 تومان 2190000 تومان لارا
5880000 تومان 8365000 تومان 4025000 تومان 2190000 تومان کمر
5950000 تومان 7840000 تومان 4065000 تومان 2190000 تومان لارا
6045000 تومان 7975000 تومان 4110000 تومان 2190000 تومان بلک
6370000 تومان 8465000 تومان 4270000 تومان 2190000 تومان لارا
6370000 تومان 8465000 تومان 6370000 تومان 2190000 تومان لارا
6370000 تومان 9720000 تومان 4270000 تومان 2190000 تومان بلک
6370000 تومان 8465000 تومان 4270000 تومان 2190000 تومان بلک
6455000 تومان 8590000 تومان 4320000 تومان 2190000 تومان لارا
6590000 تومان 8820000 تومان 4390000 تومان 2190000 تومان لارا
6700000 تومان 8960000 تومان 4440000 تومان 2190000 تومان لارا
6780000 تومان 9540000 تومان 4358000 تومان 2190000 تومان بلک
7440000 تومان 10065000 تومان 4810000 تومان 2190000 تومان بلک
8180000 تومان 11090000 تومان 5180000 تومان 2190000 تومان بلک
CALISTA
5
U.ALL
8590000 تومان 11790000 تومان 5380000 تومان 2190000 تومان بلک
10790000 تومان 15120000 تومان 6495000 تومان 2190000 تومان لارا
11300000 تومان 18595000 تومان 6740000 تومان 2190000 تومان بلک
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
3890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
4730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3455000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8365000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4025000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7975000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6455000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4358000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10065000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا | ویژه 4 بهمن ماه
نوع تور
ساحل تعطیلات جامع
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
ویژه 4 بهمن ماه
خدمات
صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3080000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر