021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور آنتالیا | شهریور 97

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:شهریور 97
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4295000 تومان 5285000 تومان 3390000 تومان 3395000 تومان کمر
 • Orang Park Lara
 • ریما گشت
 • ALL
4940000 تومان 6195000 تومان 3660000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Nazar Beach Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
5285000 تومان 6735000 تومان 3795000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Maya World Belek
 • ریما گشت
 • ALL
5835000 تومان 7560000 تومان 4095000 تومان 3395000 تومان بلک
 • Kervanseraye Kundu
 • ریما گشت
 • ALL
6295000 تومان 8285000 تومان 4350000 تومان 3395000 تومان کندو
 • Kervanseraye Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
6665000 تومان 8795000 تومان 4495000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Orange County Kemer
 • ریما گشت
 • ALL
8995000 تومان 15645000 تومان 5695000 تومان 3395000 تومان کمر
 • Wow Topkapi
 • ریما گشت
 • U.ALL
8595000 تومان 13570000 تومان 5490000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Fame Residence Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
9980000 تومان 14540000 تومان 6180000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Miracle Resort Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
10295000 تومان 14295000 تومان 6335000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Sherwood Breezes Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
11495000 تومان 16060000 تومان 6940000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Delphin Palace Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
11195000 تومان 15645000 تومان 6795000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Delphin Be Grand
 • ریما گشت
 • U.ALL
11360000 تومان 15850000 تومان 6870000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Xanadu Resort Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
12395000 تومان 18395000 تومان 7390000 تومان 3395000 تومان بلک
 • Titanic Beach Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
12395000 تومان 17395000 تومان 7390000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Ela Quality Resort Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
12740000 تومان 17895000 تومان 7560000 تومان 3395000 تومان بلک
 • Cornelia Diamond Golf Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
12465000 تومان 18495000 تومان 7395000 تومان 3395000 تومان بلک
 • Titanic Deluxe Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
13090000 تومان 18440000 تومان 7735000 تومان 3395000 تومان بلک
 • Royal Holiday Palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
13895000 تومان 19685000 تومان 8150000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Royal Wings Hotel
 • ریما گشت
 • U.ALL
13895000 تومان 19685000 تومان 8150000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Voyage Belek Golf & Spa
 • ریما گشت
 • U.ALL
13895000 تومان 19645000 تومان 8150000 تومان 3395000 تومان بلک
 • Delphin Imperial Hotel Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
13985000 تومان 19785000 تومان 8185000 تومان 3395000 تومان لارا
 • Calista Luxury Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
16335000 تومان 23295000 تومان 9360000 تومان 3395000 تومان بلک
 • Maxx Royal Hotel Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
26195000 تومان 45260000 تومان 14295000 تومان 3395000 تومان بلک
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Orang Park Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Nazar Beach Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5285000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Maya World Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5835000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Kervanseraye Kundu
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
کندو
توضیحات
Kervanseraye Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6665000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Orange County Kemer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
Wow Topkapi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Fame Residence Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Miracle Resort Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
10295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Sherwood Breezes Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Delphin Palace Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Delphin Be Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
11360000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Xanadu Resort Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Ela Quality Resort Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12740000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Cornelia Diamond Golf Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
12465000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Titanic Deluxe Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7735000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Royal Wings Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Voyage Belek Golf & Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Delphin Imperial Hotel Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
13985000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
Calista Luxury Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
16335000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
Maxx Royal Hotel Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
26195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3395000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور تعطیلات جامع , ورزش های آبی , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
روزهای رفت پنجشنبه , جمعه , شنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار شهریور 97 ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها ,
خدمات بیمه مسافرتی , راهنمای محلی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , ترانسفر فرودگاهی , اینترنت رایگان , راهنما فرودگاه ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 4295000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
برنامه سفر
پکیج به روی کمترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت به مبلغ پکیج اضافه می شود

,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد نرخ کودک بدون تخت 2.890.000و نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان . نت میباشد , نرخ کودک بدون تخت 3.390.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان و نت میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .