021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور ارزان آنتالیا | پرواز ترک

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:اطلاع ثانوی
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • ASIA HOTEL
 • ریما گشت
 • ALL
2975000 تومان 3280000 تومان 2745000 تومان 2290000 تومان
 • Himeros Life
 • ریما گشت
 • ALL
3195000 تومان 3660000 تومان 2860000 تومان 2290000 تومان
 • Lara Hadrianous
 • ریما گشت
 • ALL
3195000 تومان 3660000 تومان 2860000 تومان 2290000 تومان
 • Nazar Beach
 • ریما گشت
 • ALL
3350000 تومان 3890000 تومان 2930000 تومان 2290000 تومان
 • Viking Star
 • ریما گشت
 • ALL
3670000 تومان 4395000 تومان 3095000 تومان 2290000 تومان
 • Antalya Adonis
 • ریما گشت
 • ALL
3695000 تومان 4495000 تومان 3095000 تومان 2290000 تومان
 • Diama Biz
 • ریما گشت
 • U.ALL
3895000 تومان 4845000 تومان 3195000 تومان 2290000 تومان
 • Meder Reort
 • ریما گشت
 • ALL
3950000 تومان 4885000 تومان 3230000 تومان 2290000 تومان
 • Grand Ring
 • ریما گشت
 • ALL
4095000 تومان 5150000 تومان 3295000 تومان 2290000 تومان
 • Imperial Sunland
 • ریما گشت
 • U.ALL
4135000 تومان 5190000 تومان 3295000 تومان 2290000 تومان
 • Dosina Luxury
 • ریما گشت
 • U.ALL
4250000 تومان 5380000 تومان 3385000 تومان 2290000 تومان
 • Amara Prestige
 • ریما گشت
 • U.ALL
4295000 تومان 5455000 تومان 3395000 تومان 2290000 تومان
 • Kervanseraye Kundo
 • ریما گشت
 • U.ALL
4390000 تومان 5595000 تومان 3450000 تومان 2290000 تومان
 • Kervanseraye Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
4495000 تومان 5795000 تومان 3495000 تومان 2290000 تومان
 • Orange County
 • ریما گشت
 • U.ALL
4675000 تومان 6070000 تومان 3590000 تومان 2290000 تومان
 • Fame Residence
 • ریما گشت
 • U.ALL
4855000 تومان 6375000 تومان 3685000 تومان 2290000 تومان
 • Xanadu Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
5060000 تومان 6695000 تومان 3790000 تومان 2290000 تومان
 • Xanadu _Main Room
 • ریما گشت
 • U.ALL
5175000 تومان 6895000 تومان 3845000 تومان 2290000 تومان
 • Miracel
 • ریما گشت
 • ALL
5295000 تومان 7095000 تومان 3895000 تومان 2290000 تومان
 • Delphin Diva
 • ریما گشت
 • ALL
5385000 تومان 7255000 تومان 3950000 تومان 2290000 تومان
 • Delphin Palace
 • ریما گشت
 • U.ALL
5480000 تومان 7395000 تومان 3995000 تومان 2290000 تومان
 • ELA QUALITY
 • ریما گشت
 • U.ALL
5640000 تومان 7675000 تومان 4075000 تومان 2290000 تومان
 • Titanic Beach Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
5685000 تومان 7750000 تومان 4095000 تومان 2290000 تومان
 • Delphin BE Grand
 • ریما گشت
 • U.ALL
5755000 تومان 7865000 تومان 4135000 تومان 2290000 تومان
 • Voyage Belek
 • ریما گشت
 • U.ALL
5870000 تومان 8055000 تومان 4195000 تومان 2290000 تومان
 • Cornelia Diamond
 • ریما گشت
 • U.ALL
5870000 تومان 8055000 تومان 4195000 تومان 2290000 تومان
 • Barut Lara
 • ریما گشت
 • U.ALL
5895000 تومان 8130000 تومان 4195000 تومان 2290000 تومان
 • Royal Wings
 • ریما گشت
 • U.ALL
5895000 تومان 8130000 تومان 4195000 تومان 2290000 تومان
 • Royal Holiday
 • ریما گشت
 • U.ALL
5895000 تومان 8130000 تومان 4195000 تومان 2290000 تومان
 • Titanic Deluxe
 • ریما گشت
 • U.ALL
5895000 تومان 8130000 تومان 4195000 تومان 2290000 تومان
 • Rixos Sungate
 • ریما گشت
 • U.ALL
6380000 تومان 8895000 تومان 4450000 تومان 2290000 تومان
 • Rixos Premiuim
 • ریما گشت
 • U.ALL
7395000 تومان 10595000 تومان 4970000 تومان 2290000 تومان
 • Maxx Royal
 • ریما گشت
 • U.ALL
9898000 تومان 14745000 تومان 6895000 تومان 2290000 تومان
ASIA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Himeros Life
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Lara Hadrianous
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Viking Star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Antalya Adonis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Diama Biz
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Meder Reort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Ring
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Imperial Sunland
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4135000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Dosina Luxury
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3385000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervanseraye Kundo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervanseraye Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Orange County
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4675000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Fame Residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4855000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3685000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Xanadu Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Xanadu _Main Room
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3845000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Miracel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5385000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4075000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5685000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Delphin BE Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5755000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4135000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Voyage Belek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Cornelia Diamond
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Barut Lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Wings
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premiuim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Maxx Royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
9898000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور تعطیلات جامع , ورزش های آبی , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار اطلاع ثانوی ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها ,
خدمات بیمه مسافرتی , راهنمای محلی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , ترانسفر فرودگاهی , اینترنت رایگان , راهنما فرودگاه ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد آنتالیا ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
برنامه سفر
پکیج به روی کمترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ مابه التفاوت به مبلغ پکیج اضافه می شود

,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد نرخ کودک بدون تخت 2.290.000و نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان . نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .