ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور استانبول | پرواز اطلس گلوبال

به علت نوسانات نرخ ارزی جهت دریافت آخرین نرخ با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید 02143374 - 02188172182

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Gorur
3
B.B
5270000 تومان 6370000 تومان 4720000 تومان 4170000 تومان
5470000 تومان 6370000 تومان 4860000 تومان 4170000 تومان
6090000 تومان 8020000 تومان 5130000 تومان 4170000 تومان
6230000 تومان 8290000 تومان 5270000 تومان 4170000 تومان
6300000 تومان 8090000 تومان 5270000 تومان 4170000 تومان
6300000 تومان 8430000 تومان 5270000 تومان 4170000 تومان
6410000 تومان 8560000 تومان 5290000 تومان 4170000 تومان
7010000 تومان 9860000 تومان 5630000 تومان 4170000 تومان
Konak
4
B.B
7100000 تومان 10030000 تومان 5630000 تومان 4170000 تومان
7270000 تومان 10380000 تومان 5630000 تومان 4170000 تومان
7270000 تومان 10380000 تومان 5720000 تومان 4170000 تومان
7270000 تومان 10380000 تومان 5720000 تومان 4170000 تومان
7270000 تومان 10380000 تومان 5630000 تومان 4170000 تومان
7440000 تومان 10720000 تومان 5810000 تومان 4170000 تومان
7440000 تومان 10720000 تومان 5890000 تومان 4170000 تومان
8220000 تومان 12270000 تومان 6750000 تومان 4170000 تومان
8740000 تومان 13310000 تومان 6750000 تومان 4170000 تومان
Conrad
5
B.B
8820000 تومان 13480000 تومان 6500000 تومان 4170000 تومان
8820000 تومان 13480000 تومان 6500000 تومان 4170000 تومان
13650000 تومان 20630000 تومان 8480000 تومان 4170000 تومان
14510000 تومان 21750000 تومان 4170000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5470000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4860000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9860000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8220000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
13650000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
20630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4170000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | پرواز اطلس گلوبال
نوع تور
شهر و خرید
روزهای برگشت
شنبه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 98
هزینه
اقتصادی
خدمات
صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنمای تور
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
5270000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر