021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور استانبول | تا 10 مهر

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:تا 10 مهر

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Grand milan
 • ریما گشت
 • B.B
2940000 تومان 3330000 تومان 2730000 تومان 1690000 تومان آکسارای
 • Topkapi Sabena
 • ریما گشت
 • B.B
3020000 تومان 3365000 تومان 2730000 تومان 1695000 تومان فاتیح
 • All Season Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
3260000 تومان 4110000 تومان 2870000 تومان 1695000 تومان فاتیح
 • White Monarch
 • ریما گشت
 • B.B
3435000 تومان 4430000 تومان 2835000 تومان 1695000 تومان شیشلی
 • Icon Hotel Sisli
 • ریما گشت
 • B.B
3520000 تومان 4570000 تومان 2960000 تومان 1695000 تومان شیشلی
 • Dedeman Hotel Istanbul Besiktas
 • ریما گشت
 • B.B
3750000 تومان 5200000 تومان 3100000 تومان 1695000 تومان بشیکتاش
 • The Green Park Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
3750000 تومان 5100000 تومان 3100000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Biz Cevahir
 • ریما گشت
 • B.B
3799000 تومان 5250000 تومان 3100000 تومان 1695000 تومان شیشلی
 • Surmeli Istanbul
 • ریما گشت
 • B.B
3825000 تومان 5285000 تومان 3120000 تومان 1695000 تومان شیشلی
 • Metropolitan Hotel Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
3975000 تومان 5525000 تومان 3200000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Troya Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
3980000 تومان 4990000 تومان 3490000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Grand Oztanik
 • ریما گشت
 • B.B
4055000 تومان 5720000 تومان 3300000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Avantgarde Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
4060000 تومان 5750000 تومان 3300000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Taksim Gonen
 • ریما گشت
 • B.B
4130000 تومان 5560000 تومان 3185000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Mercure Istanbul Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
4135000 تومان 5870000 تومان 3360000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Naz City
 • ریما گشت
 • B.B
4170000 تومان 5920000 تومان 3290000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Titanic City Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
4170000 تومان 5950000 تومان 3295000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Lares Park
 • ریما گشت
 • B.B
4175000 تومان 5560000 تومان 3300000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Grand Cevahir
 • ریما گشت
 • B.B
4175000 تومان 5990000 تومان 3300000 تومان 1695000 تومان شیشلی
 • Golden Age
 • ریما گشت
 • B.B
4390000 تومان 5950000 تومان 3520000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Point Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
4750000 تومان 7175000 تومان 3600000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Elite World Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
5240000 تومان 7560000 تومان 3880000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Grand Hyatt
 • ریما گشت
 • B.B
5525000 تومان 8540000 تومان 3945000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Conrad Istanbul Bosphorus
 • ریما گشت
 • B.B
5525000 تومان 8660000 تومان 3975000 تومان 1695000 تومان تکسیم
 • Swiss Otel The Bosphorus
 • ریما گشت
 • B.B
8560000 تومان 9225000 تومان 4200000 تومان 1695000 تومان تکسیم
Grand milan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2940000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1690000 تومان
موقعیت مکانی
آکسارای
توضیحات
Topkapi Sabena
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3020000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2730000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
فاتیح
توضیحات
All Season Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
فاتیح
توضیحات
White Monarch
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3435000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
Icon Hotel Sisli
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
Dedeman Hotel Istanbul Besiktas
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
بشیکتاش
توضیحات
The Green Park Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Biz Cevahir
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3799000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
Surmeli Istanbul
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3825000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
Metropolitan Hotel Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Troya Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3980000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Grand Oztanik
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4055000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Avantgarde Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4060000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Mercure Istanbul Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4135000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Naz City
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Titanic City Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Lares Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
شیشلی
توضیحات
Golden Age
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Elite World Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5525000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Conrad Istanbul Bosphorus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5525000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
Swiss Otel The Bosphorus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1695000 تومان
موقعیت مکانی
تکسیم
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار تا 10 مهر ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , راهنمای محلی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2940000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد استانبول ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 1.695.000 تومان و نت میباشد و نرخ کودک زیر 2 سال 290.000تومان و نت باشد. , پکیج به روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می گردد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .