021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور استانبول | تا 10 دی

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:0

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Gorur Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1890000 تومان 2290000 تومان 1790000 تومان 1590000 تومان
 • Maral Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1890000 تومان 2290000 تومان 1790000 تومان 1590000 تومان
 • Reydel
 • ریما گشت
 • B.B
1930000 تومان 2390000 تومان 1850000 تومان 1590000 تومان
 • Sabena | All Inn
 • ریما گشت
 • B.B
1990000 تومان 2490000 تومان 1850000 تومان 1590000 تومان
 • Cumbali plaza | white monarch
 • ریما گشت
 • B.B
2090000 تومان 2650000 تومان 1890000 تومان 1590000 تومان
 • Blue way historical
 • ریما گشت
 • B.B
2120000 تومان 2690000 تومان 1890000 تومان 1590000 تومان
 • Cuento | Dora
 • ریما گشت
 • B.B
1890000 تومان 2890000 تومان 1890000 تومان 1590000 تومان
 • Icon
 • ریما گشت
 • B.B
2290000 تومان 2990000 تومان 1950000 تومان 1590000 تومان
 • Taksim Express
 • ریما گشت
 • B.B
2390000 تومان 3190000 تومان 1950000 تومان 1590000 تومان
 • Ramada Merter
 • ریما گشت
 • B.B
2490000 تومان 3390000 تومان 1990000 تومان 1590000 تومان
 • Green park Merter
 • ریما گشت
 • B.B
2490000 تومان 3390000 تومان 1990000 تومان 1590000 تومان
 • Golden Park | Golden Age
 • ریما گشت
 • B.B
2650000 تومان 3690000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
 • Konak
 • ریما گشت
 • B.B
2650000 تومان 3690000 تومان 2099000 تومان 1590000 تومان
 • Grand The Pera
 • ریما گشت
 • B.B
2590000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
 • Tryp By Wyndham
 • ریما گشت
 • B.B
2590000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
 • Titanic Down Town
 • ریما گشت
 • B.B
2690000 تومان 3790000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
 • Grand Oztanik
 • ریما گشت
 • B.B
2730000 تومان 3890000 تومان 2099000 تومان 1590000 تومان
 • Lares Park
 • ریما گشت
 • B.B
2890000 تومان 4190000 تومان 2190000 تومان 1590000 تومان
 • Surmeli | Dedeman
 • ریما گشت
 • B.B
2590000 تومان 3590000 تومان 2090000 تومان 1590000 تومان
 • Palazo Donezzeti
 • ریما گشت
 • B.B
2990000 تومان 4390000 تومان 2290000 تومان 1590000 تومان
 • Mercure Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
3150000 تومان 4750000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
 • Mercure Bomonti
 • ریما گشت
 • B.B
3150000 تومان 4750000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
 • Titanic City
 • ریما گشت
 • B.B
3190000 تومان 3799000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
 • Point
 • ریما گشت
 • B.B
3290000 تومان 4890000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
 • Elite world Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
3290000 تومان 4890000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
 • Radisson Blue Pera
 • ریما گشت
 • B.B
3290000 تومان 4890000 تومان 2390000 تومان 1590000 تومان
 • Cvk Park Bosphorus
 • ریما گشت
 • B.B
4390000 تومان 7199000 تومان 2990000 تومان 1590000 تومان
Gorur Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Maral Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Reydel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1930000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sabena | All Inn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Cumbali plaza | white monarch
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Blue way historical
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Cuento | Dora
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Icon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Taksim Express
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Merter
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Green park Merter
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Park | Golden Age
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Konak
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2099000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand The Pera
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Tryp By Wyndham
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic Down Town
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Oztanik
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2099000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Lares Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Surmeli | Dedeman
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Palazo Donezzeti
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Bomonti
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Titanic City
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Point
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Elite world Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Radisson Blue Pera
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Cvk Park Bosphorus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 دی ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , راهنمای محلی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1890000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد استانبول ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 1.590.000 تومان و نت میباشد و نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان و نت باشد. , پکیج به روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می گردد . , درصورت درخواست پکیج با پرواز اطلس ( صبح به شب ) گلوبال مبلغ 100.000تومان به نرخ پکیج افزوده میگردد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .