021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور استانبول | تا 10 مرداد

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:تا 8 مرداد
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Sabena
 • ریما گشت
 • B.B
1395000 تومان 1690000 تومان 1295000 تومان
 • Golden hill
 • ریما گشت
 • B.B
1625000 تومان 2095000 تومان 1390000 تومان
 • Vali konak
 • ریما گشت
 • B.B
1625000 تومان 2095000 تومان 1390000 تومان
 • Yuksel Yenikapi
 • ریما گشت
 • B.B
1690000 تومان 2225000 تومان 1425000 تومان
 • Cumbali Plaza
 • ریما گشت
 • B.B
1725000 تومان 2295000 تومان 1445000 تومان
 • Icon
 • ریما گشت
 • B.B
1725000 تومان 2295000 تومان 1445000 تومان
 • Valide
 • ریما گشت
 • B.B
1795000 تومان 2425000 تومان 1475000 تومان
 • Troya
 • ریما گشت
 • B.B
1795000 تومان 2425000 تومان 1475000 تومان
 • Externo Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
1845000 تومان 2495000 تومان 1495000 تومان
 • Taksim Line
 • ریما گشت
 • B.B
1845000 تومان 2495000 تومان 1495000 تومان
 • Feronya
 • ریما گشت
 • B.B
1895000 تومان 2625000 تومان 1525000 تومان
 • Lion
 • ریما گشت
 • B.B
1945000 تومان 2695000 تومان 1545000 تومان
 • Kervanseray
 • ریما گشت
 • B.B
1945000 تومان 2695000 تومان 1545000 تومان
 • Surmeli
 • ریما گشت
 • B.B
1945000 تومان 2695000 تومان 1545000 تومان
 • Avantgarde
 • ریما گشت
 • B.B
2195000 تومان 3295000 تومان 1695000 تومان
 • Grand Oztanik
 • ریما گشت
 • B.B
2195000 تومان 3295000 تومان 1695000 تومان
 • Point Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
2545000 تومان 3895000 تومان 1875000 تومان
 • Elite World Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
2595000 تومان 3945000 تومان 1895000 تومان
 • Divan Hotel Sisli
 • ریما گشت
 • B.B
3195000 تومان 5095000 تومان 2195000 تومان
 • Swiss Otel The Park
 • ریما گشت
 • B.B
3495000 تومان 5790000 تومان 2395000 تومان
Sabena
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden hill
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Vali konak
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1625000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Yuksel Yenikapi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1425000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Cumbali Plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1725000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Icon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1725000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Valide
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1475000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Troya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1475000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Externo Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Taksim Line
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Feronya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Lion
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1945000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kervanseray
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1945000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Surmeli
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1945000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avantgarde
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Oztanik
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1875000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Elite World Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Divan Hotel Sisli
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Swiss Otel The Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار تا 8 مرداد ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , راهنمای محلی , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1395000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد استانبول ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines , Mahan Air ,
توضیحات تور
پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 1.195.000 تومان و نت میباشد و نرخ کودک زیر 2 سال 290.000تومان و نت باشد. ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .