ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

تور استانبول | بهار 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1090000 تومان 1310000 تومان 1060000 تومان
1140000 تومان 1500000 تومان 1100000 تومان
1240000 تومان 1640000 تومان 1040000 تومان
1340000 تومان 1700000 تومان 1140000 تومان
1400000 تومان 2000000 تومان 1200000 تومان
1500000 تومان 2100000 تومان 1240000 تومان
1500000 تومان 2100000 تومان 1240000 تومان
1640000 تومان 2350000 تومان 1300000 تومان
1640000 تومان 2350000 تومان 1300000 تومان
1670000 تومان 2400000 تومان 1340000 تومان
1800000 تومان 2450000 تومان 1340000 تومان
1840000 تومان 2500000 تومان 1500000 تومان
1940000 تومان 3040000 تومان 1530000 تومان
2140000 تومان 3350000 تومان 1640000 تومان
2440000 تومان 3800000 تومان 1900000 تومان
2740000 تومان 4440000 تومان 2000000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1640000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1670000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | بهار 99
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
بهار 99
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول

تصاویر