ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور استانبول | پرواز ماهان ایر | تا 10 آذر

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2790000 تومان 3140000 تومان 2590000 تومان 2290000 تومان
2930000 تومان 3350000 تومان 2640000 تومان 2290000 تومان
SULTAN
3
B.B
2990000 تومان 3340000 تومان 2740000 تومان 2290000 تومان
3140000 تومان 3430000 تومان 2740000 تومان 2290000 تومان
3240000 تومان 3440000 تومان 2740000 تومان 2290000 تومان
3250000 تومان 3820000 تومان 2740000 تومان 2290000 تومان
3290000 تومان 4070000 تومان 2840000 تومان 2290000 تومان
3320000 تومان 4100000 تومان 2840000 تومان 2290000 تومان
3420000 تومان 4180000 تومان 3080000 تومان 2290000 تومان
3370000 تومان 4420000 تومان 3030000 تومان 2290000 تومان
3580000 تومان 4550000 تومان 3110000 تومان 2290000 تومان
3620000 تومان 4840000 تومان 3020000 تومان 2290000 تومان
3660000 تومان 4820000 تومان 3050000 تومان 2290000 تومان
3690000 تومان 4950000 تومان 3130000 تومان 2290000 تومان
3820000 تومان 4990000 تومان 3120000 تومان 2290000 تومان
4050000 تومان 5190000 تومان 3430000 تومان 2290000 تومان
4160000 تومان 5950000 تومان 3340000 تومان 2290000 تومان
4350000 تومان 5950000 تومان 3390000 تومان 2290000 تومان
4690000 تومان 6990000 تومان 3780000 تومان 2290000 تومان
5150000 تومان 7150000 تومان 3850000 تومان 2290000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3420000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3110000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3660000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3820000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4160000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور استانبول | پرواز ماهان ایر | تا 10 آذر
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
تا 10 آذر
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه
اقتصادی
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور راهنما فرودگاه گشت شهری
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
2790000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
استانبول
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر