021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | تا 7دی

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:تا 7 دی

پرواز به روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر کلاس پروازی ما به تفاوت اضافه و یا کسر می گردد .

 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Delmon Deira
 • ریما گشت
 • B.B
2950000 تومان 3750000 تومان 2899000 تومان 2099000 تومان
 • City Star Deira
 • ریما گشت
 • B.B
2995000 تومان 3895000 تومان 2950000 تومان 2099000 تومان
 • Grand Central Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3195000 تومان 4295000 تومان 2899000 تومان 2099000 تومان
 • Grand Excelsior Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3295000 تومان 5395000 تومان 3250000 تومان 2099000 تومان
 • Ramee Rose Albarsha
 • ریما گشت
 • B.B
3350000 تومان 4550000 تومان 3299000 تومان 2099000 تومان
 • Rain Tree Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3450000 تومان 4750000 تومان 3399000 تومان 2099000 تومان
 • Avari Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3450000 تومان 4720000 تومان 3399000 تومان 2099000 تومان
 • Rose Park Albarsha
 • ریما گشت
 • B.B
3650000 تومان 5120000 تومان 3599000 تومان 2099000 تومان
 • Aloft Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3695000 تومان 5220000 تومان 3650000 تومان 2099000 تومان
 • Avani Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3695000 تومان 5199000 تومان 3650000 تومان 2099000 تومان
 • Jood Palace Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3799000 تومان 5420000 تومان 3750000 تومان 2099000 تومان
 • Al Ghurair Reyhan Deira
 • ریما گشت
 • B.B
3895000 تومان 5595000 تومان 3850000 تومان 2099000 تومان
 • Emirates Grand Shz
 • ریما گشت
 • B.B
3950000 تومان 5695000 تومان 3899000 تومان 2099000 تومان
 • Hyatt Regency Deira
 • ریما گشت
 • B.B
4050000 تومان 5895000 تومان 4010000 تومان 2099000 تومان
 • Aloft Palm Jumeirah
 • ریما گشت
 • B.B
4395000 تومان 6595000 تومان 4350000 تومان 2099000 تومان
 • Carlton Downtown
 • ریما گشت
 • B.B
4150000 تومان 5150000 تومان 4099000 تومان 2099000 تومان
 • The H hotel Shz
 • ریما گشت
 • B.B
5450000 تومان 8650000 تومان 5399000 تومان 2099000 تومان
 • Pullman Deira
 • ریما گشت
 • B.B
4495000 تومان 6750000 تومان 4450000 تومان 2099000 تومان
 • Ruda al Murooj Shz
 • ریما گشت
 • B.B
4550000 تومان 6850000 تومان 4499000 تومان 2099000 تومان
Delmon Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2899000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
City Star Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Central Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2899000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Excelsior Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ramee Rose Albarsha
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3299000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rain Tree Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3399000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Avari Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3399000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rose Park Albarsha
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3599000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Aloft Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Avani Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Jood Palace Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3799000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Al Ghurair Reyhan Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Emirates Grand Shz
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3899000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hyatt Regency Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Aloft Palm Jumeirah
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Carlton Downtown
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4099000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
The H hotel Shz
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5399000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pullman Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ruda al Murooj Shz
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4499000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2099000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , اسکی , ماجراجویی , ساحل ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار تا 7 دی ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , بروشور , سه وعده غذایی و خدمات , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2950000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد , پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ پکیج بر روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت به پکیج اضافه میگردد . , با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود. , نرخ کودک بدون تخت 2.099.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان و نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .