ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پاتایا | نوروز 98

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
8060000 تومان 8720000 تومان 6800000 تومان 6470000 تومان
8100000 تومان 8790000 تومان 6830000 تومان 6490000 تومان
8240000 تومان 9080000 تومان 6960000 تومان 6550000 تومان
8460000 تومان 9520000 تومان 7160000 تومان 6630000 تومان
8690000 تومان 9980000 تومان 7370000 تومان 6720000 تومان
9060000 تومان 10720000 تومان 6870000 تومان
9290000 تومان 11180000 تومان 7910000 تومان 6960000 تومان
9310000 تومان 11220000 تومان 7930000 تومان 6980000 تومان
9490000 تومان 11570000 تومان 8080000 تومان 7040000 تومان
9610000 تومان 11820000 تومان 8190000 تومان 7090000 تومان
9730000 تومان 12050000 تومان 8300000 تومان 7140000 تومان
Avani
4
B.B
10120000 تومان 12830000 تومان 8650000 تومان 7300000 تومان
10370000 تومان 13340000 تومان 8880000 تومان 7400000 تومان
11590000 تومان 15780000 تومان 9980000 تومان 7880000 تومان
11750000 تومان 16100000 تومان 10130000 تومان 7950000 تومان
11810000 تومان 16210000 تومان 10170000 تومان 7980000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6830000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6960000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7370000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10720000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6960000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9310000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11570000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7040000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11820000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10370000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7880000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11810000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16210000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پاتایا | نوروز 98
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید
روزهای رفت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه
روزهای برگشت
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه
مدت اقامت
7شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
15 فروردین 98
خدمات
صبحانه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
8060000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر