ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Ata air

تور باکو | تا15 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
895000 تومان 1395000 تومان 895000 تومان 795000 تومان
895000 تومان 1395000 تومان 895000 تومان 795000 تومان
Bosfor
4
B.B
895000 تومان 1395000 تومان 895000 تومان 795000 تومان
Azalea
4
B.B
895000 تومان 1395000 تومان 895000 تومان 795000 تومان
Royal
4
B.B
895000 تومان 1395000 تومان 895000 تومان 795000 تومان
1145000 تومان 1545000 تومان 1145000 تومان 795000 تومان
1195000 تومان 1595000 تومان 1195000 تومان 795000 تومان
1245000 تومان 1645000 تومان 1245000 تومان 795000 تومان
1295000 تومان 1695000 تومان 1295000 تومان 795000 تومان
1295000 تومان 1745000 تومان 1295000 تومان 795000 تومان
1345000 تومان 1795000 تومان 1345000 تومان 795000 تومان
1395000 تومان 1845000 تومان 1395000 تومان 795000 تومان
1445000 تومان 1895000 تومان 1445000 تومان 795000 تومان
1495000 تومان 1945000 تومان 1495000 تومان 795000 تومان
1545000 تومان 1895000 تومان 1545000 تومان 795000 تومان
1595000 تومان 1995000 تومان 1595000 تومان 795000 تومان
Boulevard
5
B.B
1645000 تومان 1995000 تومان 1645000 تومان 795000 تومان
1895000 تومان 2495000 تومان 1895000 تومان 795000 تومان
2195000 تومان 3195000 تومان 2195000 تومان 795000 تومان
2445000 تومان 3195000 تومان 2445000 تومان 795000 تومان
2295000 تومان 3295000 تومان 2295000 تومان 795000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1145000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1245000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1345000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1795000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1845000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1445000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1545000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1645000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1895000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2445000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2445000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3295000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Ata air

نام تور برنامه ریزی شده
تور باکو | تا15 اسفند
نوع تور
ماجراجویی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع نمایشگاهی
روزهای رفت
دوشنبه پنجشنبه
روزهای برگشت
چهارشنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
15 اسفند
خدمات
صبحانه شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
895000تومان
کشور مقصد
آذربایجان
شهر مقصد
باکو
خط هوایی
Ata air

تصاویر