021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور بدروم | ویژه 4 خرداد

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:4 خرداد
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Yelken Mandalinci
 • ریما گشت
 • ALL
2290000 تومان 2690000 تومان 1790000 تومان 1490000 تومان
 • Green Beach Resort
 • ریما گشت
 • ALL
2590000 تومان 3190000 تومان 1950000 تومان 1490000 تومان
 • Grand Park Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
2890000 تومان 3790000 تومان 2130000 تومان 1490000 تومان
 • Labranda TMT
 • ریما گشت
 • U.ALL
2890000 تومان 3650000 تومان 2130000 تومان 1490000 تومان
 • Labranda Bodrum Princess
 • ریما گشت
 • U.ALL
2990000 تومان 3790000 تومان 2180000 تومان 1490000 تومان
 • Sundance Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
3090000 تومان 3890000 تومان 2190000 تومان 1490000 تومان
 • Bodrum Bay Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
3140000 تومان 3990000 تومان 2220000 تومان 1490000 تومان
 • isis Club Garden View
 • ریما گشت
 • U.ALL
3190000 تومان 4050000 تومان 2240000 تومان 1490000 تومان
 • Royal Asharlik
 • ریما گشت
 • U.ALL
3240000 تومان 4090000 تومان 2270000 تومان 1490000 تومان
 • Thor Luxury
 • ریما گشت
 • U.ALL
3240000 تومان 4090000 تومان 1490000 تومان
 • Yasmin Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
3240000 تومان 4090000 تومان 2270000 تومان 1490000 تومان
 • Ersan Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
3490000 تومان 4490000 تومان 2390000 تومان 1490000 تومان
 • La Blanche
 • ریما گشت
 • U.ALL
3690000 تومان 4790000 تومان 2490000 تومان 1490000 تومان
 • Bodrum Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
4140000 تومان 5440000 تومان 2720000 تومان 1490000 تومان
 • Baia Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
3990000 تومان 5240000 تومان 2650000 تومان 1490000 تومان
 • Isil Club Garden
 • ریما گشت
 • U.ALL
3990000 تومان 5240000 تومان 2650000 تومان 1490000 تومان
 • La Blanche Island
 • ریما گشت
 • U.ALL
4240000 تومان 5440000 تومان 2690000 تومان 1490000 تومان
 • Kefaluka Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
4690000 تومان 5590000 تومان 2760000 تومان 1490000 تومان
 • Hilton Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
5490000 تومان 6290000 تومان 2990000 تومان 1490000 تومان
 • Rixos Premium Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
5490000 تومان 7490000 تومان 3390000 تومان 1490000 تومان
 • Sianji WellBeing Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
5690000 تومان 7740000 تومان 3480000 تومان 1490000 تومان
Yelken Mandalinci
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Green Beach Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Park Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Labranda TMT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Labranda Bodrum Princess
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sundance Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Bodrum Bay Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
isis Club Garden View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Asharlik
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Thor Luxury
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Yasmin Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ersan Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
La Blanche
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Bodrum Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Baia Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Isil Club Garden
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
La Blanche Island
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Kefaluka Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2760000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Premium Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sianji WellBeing Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , ساحل , شهر و خرید , صخره نوردی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , مسافرت با کشتی , آموزشی ,
روزهای رفت جمعه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 4 خرداد ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , ترانسفر فرودگاهی , ترانسفر نمایشگاهی , صبحانه , نهار , شام ,
محل اقامت هتل , ویلا ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2290000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد بدروم ,
خط هوایی Qeshm Airlines ,
توضیحات تور
حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , پرواز چارتر ، هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , نرخ کودک بدون تخت 1.490.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 میباشد , بیمه بالای افراد 60 سال به صورت جداگانه محاسبه شده و نرخ آن به پکیج افزوده می شود . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .