021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور بدروم | 12 و 13 مرداد

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:0
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Kriss Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
2495000 تومان 3095000 تومان 1995000 تومان
 • Costa 3S
 • ریما گشت
 • ALL
2595000 تومان 3245000 تومان 2075000 تومان
 • Costa 3S
 • ریما گشت
 • ALL
2645000 تومان 3325000 تومان 2095000 تومان
 • Tiana Beach
 • ریما گشت
 • ALL
2745000 تومان 3525000 تومان 2145000 تومان
 • Royal Arena
 • ریما گشت
 • ALL
2795000 تومان 3625000 تومان 2195000 تومان
 • Yelken Mandalinci
 • ریما گشت
 • ALL
2975000 تومان 3895000 تومان 2275000 تومان
 • Bodrum Holiday
 • ریما گشت
 • ALL
2995000 تومان 3945000 تومان 2285000 تومان
 • Bodrum Holiday
 • ریما گشت
 • ALL
3095000 تومان 4125000 تومان 2325000 تومان
 • Diamond Of Bodrum
 • ریما گشت
 • ALL
3145000 تومان 4195000 تومان 2345000 تومان
 • Diamond Of Bodrum
 • ریما گشت
 • ALL
3275000 تومان 4395000 تومان 2495000 تومان
 • Thor by Alkoclar Exclusive
 • ریما گشت
 • U.ALL
3395000 تومان 4825000 تومان 2295000 تومان
 • Yasmin Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
3475000 تومان 4725000 تومان 2525000 تومان
 • Yasmin Resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
3595000 تومان 4895000 تومان 2575000 تومان
 • Sudance
 • ریما گشت
 • U.ALL
3795000 تومان 5245000 تومان 2675000 تومان
 • Sudance
 • ریما گشت
 • U.ALL
3995000 تومان 5625000 تومان 2775000 تومان
 • Kervansaray resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
3895000 تومان 5445000 تومان 2745000 تومان
 • Kervansaray resort
 • ریما گشت
 • U.ALL
4095000 تومان 5825000 تومان 2845000 تومان
 • WOW bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
4395000 تومان 6245000 تومان 2995000 تومان
 • Voyage Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
4695000 تومان 6745000 تومان 3095000 تومان
 • Hilton Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
4795000 تومان 6895000 تومان 3195000 تومان
 • Hilton Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
5245000 تومان 7675000 تومان 3395000 تومان
 • Voyage Torba
 • ریما گشت
 • U.ALL
4995000 تومان 7275000 تومان 3275000 تومان
 • Vogue Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
6095000 تومان 8995000 تومان 3825000 تومان
 • Vogue Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
6545000 تومان 9845000 تومان 4045000 تومان
 • Vogue Bodrum
 • ریما گشت
 • U.ALL
7045000 تومان 10695000 تومان 4295000 تومان
 • Rixos Premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
6145000 تومان 9175000 تومان 3875000 تومان
 • Rixos Premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
6395000 تومان 9545000 تومان 3975000 تومان
 • Rixos Premium
 • ریما گشت
 • U.ALL
6645000 تومان 9945000 تومان 4095000 تومان
 • Titanic Deluxe
 • ریما گشت
 • U.ALL
6275000 تومان 9445000 تومان 3725000 تومان
Kriss Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Costa 3S
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2075000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Promo Room
Costa 3S
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2645000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
Tiana Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2745000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Arena
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Yelken Mandalinci
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2275000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Bodrum Holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2285000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Club Room
Bodrum Holiday
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2325000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Diamond Of Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3145000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Landview
Diamond Of Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Seaview
Thor by Alkoclar Exclusive
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Yasmin Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3475000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2525000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Club Room
Yasmin Resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3595000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2575000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Main Building Room
Sudance
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2675000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Landview
Sudance
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2775000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Seaview
Kervansaray resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Village Room
Kervansaray resort
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2845000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
WOW bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Voyage Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Guest Room Landview
Hilton Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Guest Room Seaview
Voyage Torba
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3275000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Room
Vogue Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3825000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Gardenview
Vogue Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6545000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Landview
Vogue Bodrum
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7045000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Seaview
Rixos Premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6145000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3875000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delux gardenview
Rixos Premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
deluxe seaview
Rixos Premium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6645000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
premium room seaview
Titanic Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6275000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3725000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع ,
روزهای رفت پنجشنبه , جمعه ,
روزهای برگشت چهارشنبه , پنجشنبه ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 13 مرداد ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , راهنما فرودگاه , ترانسفر فرودگاهی , صبحانه , نهار , شام ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2495000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد بدروم ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
برنامه سفر
جهت رزرو تور با پرواز ترکیش مبلغ 200.000تومان به نرخ های پکیج اضافه گردد. ,
توضیحات تور
پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است , نرخ کودک بدون تخت 1295000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 195000 تومان و نت می باشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .