021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

وارنا | از 15 مرداد

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:0 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Hotel Holiday Park
 • ریما گشت
 • B.B
2400000 تومان
3100000 تومان
1850000 تومان
1400000 تومان
 • Hotel Shipka
 • ریما گشت
 • B.B
2670000 تومان
3250000 تومان
2100000 تومان
1450000 تومان
 • Hotel Palma
 • ریما گشت
 • B.B
2700000 تومان
3150000 تومان
2080000 تومان
1500000 تومان
 • Hotel Central
 • ریما گشت
 • B.B
2800000 تومان
3500000 تومان
19990000 تومان
1450000 تومان
 • Hotel Helious Spa
 • ریما گشت
 • B.B
2880000 تومان
3880000 تومان
2290000 تومان
1500000 تومان
 • Double Tree By hilton
 • ریما گشت
 • B.B
3100000 تومان
4330000 تومان
2400000 تومان
1500000 تومان
 • Hotel Mak
 • ریما گشت
 • H.B
3100000 تومان
3950000 تومان
2350000 تومان
1500000 تومان
 • Golden Line
 • ریما گشت
 • B.B
3200000 تومان
4200000 تومان
2500000 تومان
1500000 تومان
 • Hotel Luna
 • ریما گشت
 • H.B
3250000 تومان
3960000 تومان
2280000 تومان
1600000 تومان
 • Juya Park
 • ریما گشت
 • ALL
3280000 تومان
4200000 تومان
2330000 تومان
1600000 تومان
 • Hotel Elena
 • ریما گشت
 • U.ALL
3480000 تومان
4570000 تومان
2400000 تومان
1450000 تومان
 • hotel Prestige
 • ریما گشت
 • U.ALL
3590000 تومان
5200000 تومان
2350000 تومان
1460000 تومان
 • Hotel Arena Mar
 • ریما گشت
 • ALL
3660000 تومان
4130000 تومان
2520000 تومان
1500000 تومان
 • Hotel Palm Beach
 • ریما گشت
 • ALL
3900000 تومان
4900000 تومان
2400000 تومان
1600000 تومان
 • Hotel Intercontinetal
 • ریما گشت
 • B.B
3960000 تومان
5380000 تومان
2800000 تومان
2300000 تومان
 • Hotel Via Club
 • ریما گشت
 • ALL
4100000 تومان
5120000 تومان
2400000 تومان
1600000 تومان
 • Hotel Grand Varna
 • ریما گشت
 • U.ALL
4150000 تومان
5100000 تومان
2750000 تومان
1600000 تومان
 • The Marina Grand Beach
 • ریما گشت
 • ALL
4200000 تومان
5200000 تومان
2800000 تومان
2800000 تومان
 • Hotel Intercontinetal
 • ریما گشت
 • ALL
4667000 تومان
6080000 تومان
2995000 تومان
2600000 تومان
Hotel Holiday Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Shipka
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Palma
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
19990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Helious Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2880000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Double Tree By hilton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Mak
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Line
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Luna
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Juya Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Elena
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3480000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
hotel Prestige
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Arena Mar
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Palm Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Intercontinetal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3960000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Via Club
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Grand Varna
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
The Marina Grand Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2800000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Intercontinetal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4667000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
روزهای رفت جمعه , چهارشنبه , پنجشنبه ,
مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار 15 شهریور ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , سه وعده غذایی و خدمات , گشت خرید , گشت شهری , ترانسفر نمایشگاهی , گرفتن ویزا , سیم کارت , راهنما فرودگاه , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2400000تومان ,
کشور مقصد بلغارستان ,
شهر مقصد وارنا ,
خط هوایی Qeshm Airlines ,
برنامه سفر
مدارک مورد نیاز :

گواهی شغلی - پرینت حساب بانکی - 2 عدد عکس 4.5*3.5 - کپی شناسنامه - چک ضمانت شخص ثالث به مبلغ هرنفر 3.000.000 تومان

** در هتل ملیا علاوه بر سرو غذاهای بین المللی و بلغاری ، غذای ایرانی هم سرو میشود ** ,

توضیحات تور
پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه می باشد و آژانس ریماگشت هیچ مسئولیتی در قبال هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است و در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان و نت میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .