ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

تفلیس + استانبول

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1645000 تومان 1845000 تومان 1575000 تومان 1295000 تومان
LIKE
3
B.B
1675000 تومان 1895000 تومان 1595000 تومان 1295000 تومان
ICON
4
B.B
FUND
3
B.B
1825000 تومان 2225000 تومان 1695000 تومان 1295000 تومان
ATHLETICS
4
F.B
1925000 تومان 2425000 تومان 1725000 تومان 1295000 تومان
GNG
4
B.B
1945000 تومان 2445000 تومان 1745000 تومان 1295000 تومان
1999000 تومان 2595000 تومان 1775000 تومان 1295000 تومان
VILTON
4
B.B
2045000 تومان 2645000 تومان 1795000 تومان 1295000 تومان
NIPPON
4
B.B
2075000 تومان 2675000 تومان 1795000 تومان 1295000 تومان
2095000 تومان 2695000 تومان 1795000 تومان 1295000 تومان
2195000 تومان 2925000 تومان 1795000 تومان 1295000 تومان
POINT
5
B.B
2395000 تومان 3375000 تومان 1945000 تومان 1295000 تومان
2750000 تومان 3945000 تومان 2075000 تومان 1295000 تومان
CVK
5
B.B
3295000 تومان 4195000 تومان 2295000 تومان 1295000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1645000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1845000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1575000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1675000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1825000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2225000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته
1925000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2425000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1725000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2445000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1999000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1775000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2045000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2675000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2925000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3375000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2075000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1295000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده
تفلیس + استانبول
نوع تور
ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ
مدت اقامت
3 ، 4 و 7 شب
تاریخ اعتبار
15 دی
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنما بین شهری سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه بیمه مسافرتی راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل هتل
حمل و نقل
هواپیما هواپیما
نوع پرواز
چارتر چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
ترکیه گرجستان
شهر مقصد
استانبول تفلیس

تصاویر