ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پوکت | 30 آذر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Oyo
3
B.B
7440000 تومان 8080000 تومان 6140000 تومان
7530000 تومان 8250000 تومان 6140000 تومان
7710000 تومان 8630000 تومان 6700000 تومان 6230000 تومان
I DEE
3
B.B
7630000 تومان 8450000 تومان 6440000 تومان
7910000 تومان 9030000 تومان 7050000 تومان 6320000 تومان
8060000 تومان 9330000 تومان 6370000 تومان
8140000 تومان 9480000 تومان 6400000 تومان
8230000 تومان 9650000 تومان 6440000 تومان
8350000 تومان 9900000 تومان 6490000 تومان
8360000 تومان 9930000 تومان 6580000 تومان
8590000 تومان 10380000 تومان 6600000 تومان
9080000 تومان 11350000 تومان 8500000 تومان 6830000 تومان
9440000 تومان 12080000 تومان 7480000 تومان 6970000 تومان
Duangjit
4
B.B
9780000 تومان 12750000 تومان 8850000 تومان 7130000 تومان
Swissotel
4
B.B
9790000 تومان 12780000 تومان 8680000 تومان 7120000 تومان
Crest
4
B.B
10280000 تومان 13750000 تومان 7320000 تومان
Land Mark
5
B.B
11990000 تومان 12180000 تومان 10780000 تومان 8020000 تومان
Amari HKT
5
B.B
10730000 تومان 14650000 تومان 9570000 تومان 7480000 تومان
12740000 تومان 18680000 تومان 8370000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6140000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8630000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6230000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6440000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9030000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8060000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6440000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6580000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8590000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10380000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9080000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6830000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12080000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6970000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7130000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7120000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7480000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8370000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پوکت | 30 آذر ماه
نوع تور
ورزش های آبی اسکی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع آموزشی طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب + 4 شب
تاریخ اعتبار
30 آذر ماه
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایر

4 شب اقامت درپوکت + 3 شب اقامت در بانکوک

بلیط رفت و برگشت بانکوک-پوکت-بانکوک

گشت شهری با ناهار

سیم کارت مسافرتی

بیمه مسافرتی - لیدر محلی و ترانسفر فرودگاهی

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7440000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر