ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور بانکوک + پوکت | 31 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Oyo
3
B.B
6940000 تومان 7580000 تومان 5640000 تومان
7030000 تومان 7750000 تومان 5640000 تومان
7210000 تومان 8130000 تومان 6200000 تومان 5730000 تومان
I DEE
3
B.B
7130000 تومان 7950000 تومان 5940000 تومان
7410000 تومان 8530000 تومان 6550000 تومان 5820000 تومان
7560000 تومان 8830000 تومان 5870000 تومان
7640000 تومان 8980000 تومان 5900000 تومان
7730000 تومان 9150000 تومان 5940000 تومان
7850000 تومان 9400000 تومان 5990000 تومان
7860000 تومان 9430000 تومان 6080000 تومان
8090000 تومان 9880000 تومان 6100000 تومان
8580000 تومان 10850000 تومان 8000000 تومان 6330000 تومان
8940000 تومان 11580000 تومان 7980000 تومان 6470000 تومان
Duangjit
4
B.B
9280000 تومان 12250000 تومان 8350000 تومان 6630000 تومان
Swissotel
4
B.B
9290000 تومان 12280000 تومان 8180000 تومان 6620000 تومان
Crest
4
B.B
9780000 تومان 13250000 تومان 6820000 تومان
Land Mark
5
B.B
11490000 تومان 16680000 تومان 10280000 تومان 7520000 تومان
Amari HKT
5
B.B
10230000 تومان 14150000 تومان 9070000 تومان 6980000 تومان
12240000 تومان 18180000 تومان 7870000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5640000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5730000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7950000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8830000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5940000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9400000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9880000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6330000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6620000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13250000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7520000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6980000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور بانکوک + پوکت | 31 شهریور
نوع تور
ورزش های آبی اسکی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع آموزشی طبیعت گردی
مدت اقامت
3 شب + 4 شب
تاریخ اعتبار
31 شهریور
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی اخذ ویزای توریستی
محل اقامت
هتل
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ایر

4 شب اقامت درپوکت + 3 شب اقامت در بانکوک

بلیط رفت و برگشت بانکوک-پوکت-بانکوک

گشت شهری با ناهار

سیم کارت مسافرتی

بیمه مسافرتی - لیدر محلی و ترانسفر فرودگاهی

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6940000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
بانکوک پوکت
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر