021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور استانبول تابستان 97 | تورهای ترکیه

System.Exception: Error In Process 'view' Command In Sequence 1: Error In Run 'view' Command: System.IndexOutOfRangeException: Cannot find column 19.
at System.Data.DataColumnCollection.get_Item(Int32 index)
at System.Data.DataRow.get_ItemArray()
at HttpServer.Cms.Face.Render(DataRow row, ReplaceCollection ReplaceCollection) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 80
at HttpServer.Cms.FaceCollection.RenderRow(DataRow row, String level, Int32& totalRowCount, Int32& currentRenderedRowIndex) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 72
at HttpServer.Cms.ViewCommand.Render(DataTable source, IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Base\ViewCommand.cs:line 43
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'view' Command: System.IndexOutOfRangeException: Cannot find column 19.
at System.Data.DataColumnCollection.get_Item(Int32 index)
at System.Data.DataRow.get_ItemArray()
at HttpServer.Cms.Face.Render(DataRow row, ReplaceCollection ReplaceCollection) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 80
at HttpServer.Cms.FaceCollection.RenderRow(DataRow row, String level, Int32& totalRowCount, Int32& currentRenderedRowIndex) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 72
at HttpServer.Cms.ViewCommand.Render(DataTable source, IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Base\ViewCommand.cs:line 43
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.IndexOutOfRangeException: Cannot find column 19.
at System.Data.DataColumnCollection.get_Item(Int32 index)
at System.Data.DataRow.get_ItemArray()
at HttpServer.Cms.Face.Render(DataRow row, ReplaceCollection ReplaceCollection) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 80
at HttpServer.Cms.FaceCollection.RenderRow(DataRow row, String level, Int32& totalRowCount, Int32& currentRenderedRowIndex) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 72
at HttpServer.Cms.ViewCommand.Render(DataTable source, IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Base\ViewCommand.cs:line 43
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 56
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---
  • نام هتل
  • درجه هتل
  • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
  • ریما گشت
خدمات هتل

درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
تاریخ اعتبار تابستان ۹۷ ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد استانبول ,
توضیحات تور
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است و در غیر این صورت رزرو تایید نخواهد بود , پرواز چارتر + هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .