021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تفلیس | نوروز 97

مدت اقامت:5 شب و 6 روز
System.Exception: Error In Process 'view' Command In Sequence 1: Error In Run 'view' Command: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Data.Select.Evaluate(Int32 record)
at System.Data.Select.FindFirstMatchingRecord()
at System.Data.Select.SelectRows()
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 46
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 42
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'view' Command: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Data.Select.Evaluate(Int32 record)
at System.Data.Select.FindFirstMatchingRecord()
at System.Data.Select.SelectRows()
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 46
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 42
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at System.Data.Select.Evaluate(Int32 record)
at System.Data.Select.FindFirstMatchingRecord()
at System.Data.Select.SelectRows()
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 46
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 42
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 58
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2150000 تومان 2590000 تومان 1920000 تومان
2250000 تومان 2795000 تومان 1950000 تومان
2250000 تومان 2795000 تومان 1950000 تومان
 • Primavera
 • ریما گشت
 • B.B
2690000 تومان 3695000 تومان 2550000 تومان
 • Pushkin
 • ریما گشت
 • B.B
2850000 تومان 4050000 تومان 2550000 تومان
 • Orion Tbilisi
 • ریما گشت
 • B.B
2950000 تومان 4190000 تومان 2550000 تومان
2950000 تومان 4190000 تومان 2550000 تومان
3100000 تومان 4450000 تومان 2890000 تومان
3190000 تومان 4590000 تومان 2990000 تومان
 • ZP Palace
 • ریما گشت
 • B.B
3190000 تومان 4590000 تومان 2990000 تومان
 • City Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
3190000 تومان 4590000 تومان 2990000 تومان
 • Iota
 • ریما گشت
 • B.B
3590000 تومان 5390000 تومان 0 تومان
 • The Biltmore
 • ریما گشت
 • B.B
4750000 تومان 7650000 تومان 4350000 تومان
 • Radisson Blue
 • ریما گشت
 • B.B
5490000 تومان 9490000 تومان 3850000 تومان
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Primavera
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Pushkin
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Orion Tbilisi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
ZP Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
City Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Iota
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
The Biltmore
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Radisson Blue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ماجراجویی , نقاط ناشناخته , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , آموزشی ,
مدت اقامت 5 شب و 6 روز ,
تاریخ اعتبار 16 فروردین ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2150000تومان ,
کشور مقصد گرجستان ,
شهر مقصد تفلیس ,
خط هوایی Taban Air ,
برنامه سفر
پکیج در تاریخ 27 و28 اسفند شامل 100.000 نومان ، در تاریخ 29 اسفند و5 و 6 و 7 و 8 فروردین مبلغ 200.000 تومان تومان شامل افزایش نرخ می باشد.

پکیج در تاریخ 10 و 11 و 12 فروردین 200.000 تومان تاریخ شامل کاهش نرخ می باشد.

تاریخ های 26 اسفند و 9 فروردین فیمت ها طبق پکیج می باشد

,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 1.250.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 تومان و نت میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .