ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Taban Air

آفر تور تفلیس ویژه 1 آذر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BATONI
3
B.B
1320000 تومان 1480000 تومان 1360000 تومان 1250000 تومان
LIKE
3
B.B
1360000 تومان 1480000 تومان 1360000 تومان 1250000 تومان
HIRAD
3
B.B
1450000 تومان 1680000 تومان 1480000 تومان 1250000 تومان
1480000 تومان 1680000 تومان 1400000 تومان 1250000 تومان
1540000 تومان 1840000 تومان 1480000 تومان 1250000 تومان
1540000 تومان 1960000 تومان 1530000 تومان 1250000 تومان
1680000 تومان 2130000 تومان 1450000 تومان 1250000 تومان
1760000 تومان 2240000 تومان 1640000 تومان 1250000 تومان
1840000 تومان 2430000 تومان 1800000 تومان 1250000 تومان
1920000 تومان 2590000 تومان 1680000 تومان 1250000 تومان
1980000 تومان 2650000 تومان 1640000 تومان 1250000 تومان
3120000 تومان 4970000 تومان 3030000 تومان 1250000 تومان
3190000 تومان 5090000 تومان 2920000 تومان 1250000 تومان
4140000 تومان 6840000 تومان 4140000 تومان 1250000 تومان
4260000 تومان 7190000 تومان 4140000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1760000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2430000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1680000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6840000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Taban Air

نام تور برنامه ریزی شده
آفر تور تفلیس ویژه 1 آذر
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
ویژه 1 آذر
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
1320000تومان
کشور مقصد
گرجستان
شهر مقصد
تفلیس
خط هوایی
Taban Air

تصاویر