021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | پرواز ایر عربیا

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 بهمن
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Saffron Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1190000 تومان
 • Sadaf Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1350000 تومان
 • Orchid Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1420000 تومان
 • Orchid Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1490000 تومان
 • Nihal Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1430000 تومان
 • Nihal Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1490000 تومان
 • Al Jawahar Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1500000 تومان
 • Al Jawahar Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1620000 تومان
 • Marco Polo Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1500000 تومان
 • Marco Polo Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1590000 تومان
 • Avari Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1520000 تومان
 • Avari Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1590000 تومان
 • Avenue Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1520000 تومان
 • Avenue Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1620000 تومان
 • Golden Tulip
 • ریما گشت
 • B.B
1520000 تومان
 • Golden Tulip
 • ریما گشت
 • B.B
1820000 تومان
 • crown plaza deira
 • ریما گشت
 • B.B
1590000 تومان
 • Hilton Garden Al Muraghabat
 • ریما گشت
 • B.B
1620000 تومان
 • Hilton Garden Al Muraghabat
 • ریما گشت
 • B.B
1720000 تومان
 • City Seasons Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1690000 تومان
 • City Seasons Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1790000 تومان
 • Pull Man Deire
 • ریما گشت
 • B.B
2050000 تومان
 • Taj Dubai
 • ریما گشت
 • B.B
2290000 تومان
 • JW Marriot
 • ریما گشت
 • B.B
2250000 تومان
Saffron Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sadaf Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Orchid Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Orchid Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1430000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Al Jawahar Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Al Jawahar Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Marco Polo Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Marco Polo Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avari Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avari Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Tulip
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Tulip
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
crown plaza deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Garden Al Muraghabat
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Garden Al Muraghabat
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1720000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
City Seasons Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
City Seasons Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Pull Man Deire
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Taj Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
JW Marriot
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 بهمن ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , بروشور , اینترنت رایگان , راهنما فرودگاه , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1190000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Air Arabia ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 845.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان و نت میباشد , پکیج با پرواز ایرعربیا بسته شده است در صورت درخواست پکیج با پرواز قشم ایر مبلغ 85.000 تومان و درصورت درخواست پکیج با پرواز ماهان 160.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می گردد. , با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود. ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .