021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | ماه رمضان

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:0


 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • phoenix hotel
 • ریما گشت
 • H.B
989000 تومان
1185000 تومان


 • orchid
 • ریما گشت
 • B.B
999000 تومان
1199000 تومان


 • dream palace
 • ریما گشت
 • H.B
1040000 تومان
1265000 تومان


 • mayfair
 • ریما گشت
 • H.B
1049000 تومان
1285000 تومان


 • delmon
 • ریما گشت
 • H.B
1059000 تومان
1295000 تومان


 • fortune pearl
 • ریما گشت
 • H.B
1069000 تومان
1310000 تومان


 • dorus
 • ریما گشت
 • B.B
1069000 تومان
1330000 تومان


 • nihal palace
 • ریما گشت
 • B.B
1079000 تومان
1360000 تومان


 • emirates concorde
 • ریما گشت
 • B.B
1089000 تومان
1380000 تومان


 • saffron boutique
 • ریما گشت
 • H.B
1099000 تومان
1395000 تومان


 • marco polo
 • ریما گشت
 • B.B
111000 تومان
1420000 تومان


 • fortune grand
 • ریما گشت
 • H.B
1120000 تومان
1430000 تومان


 • coral de ira
 • ریما گشت
 • B.B
1140000 تومان
1450000 تومان


 • avari
 • ریما گشت
 • B.B
1150000 تومان
1460000 تومان


 • ramada deira
 • ریما گشت
 • B.B
1170000 تومان
1480000 تومان


 • flora grand
 • ریما گشت
 • B.B
1190000 تومان
1550000 تومان


 • city season towers
 • ریما گشت
 • B.B
1210000 تومان
1570000 تومان


 • moscow
 • ریما گشت
 • B.B
1280000 تومان
159000 تومان


 • towers by rotana
 • ریما گشت
 • B.B
1320000 تومان
1799000 تومان


 • rose rayhan
 • ریما گشت
 • B.B
1350000 تومان
1730000 تومان


 • carlton palace
 • ریما گشت
 • B.B
1165000 تومان
1744000 تومان


 • jood palace
 • ریما گشت
 • B.B
1190000 تومان
1460000 تومان


 • milleniuim plaza
 • ریما گشت
 • B.B
1240000 تومان
1590000 تومان


 • avani deira
 • ریما گشت
 • B.B
1250000 تومان
1610000 تومان


 • crown plaza deira
 • ریما گشت
 • B.B
1290000 تومان
1690000 تومان


 • roda al buston
 • ریما گشت
 • B.B
1299000 تومان
1699000 تومان


 • media rotana
 • ریما گشت
 • B.B
1320000 تومان
1750000 تومان


 • nassima royal
 • ریما گشت
 • B.B
1399000 تومان
1899000 تومان


 • pullman DCC
 • ریما گشت
 • B.B
1410000 تومان
1920000 تومان


 • fairmont
 • ریما گشت
 • B.B
1450000 تومان
1999000 تومان


phoenix hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
989000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
orchid
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
dream palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
mayfair
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1049000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
delmon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1059000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
fortune pearl
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1069000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
dorus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1069000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
nihal palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1079000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
emirates concorde
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1089000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
saffron boutique
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1099000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
marco polo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
111000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
fortune grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
coral de ira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
avari
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ramada deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
flora grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
city season towers
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1210000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
moscow
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
towers by rotana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
rose rayhan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
carlton palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1165000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
jood palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
milleniuim plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
avani deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
crown plaza deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
roda al buston
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1299000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
media rotana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
nassima royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1399000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
pullman DCC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1410000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
fairmont
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , صخره نوردی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 5 تیر ماه ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , بروشور , اینترنت رایگان , راهنما فرودگاه , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر , پرواز بدون توقف ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 989000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Air Arabia ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 845.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان و نت میباشد , پکیج با پرواز ایرعربیا بسته شده است در صورت درخواست پکیج با پرواز قشم ایر مبلغ 85.000 تومان و درصورت درخواست پکیج با پرواز ماهان 160.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می گردد. , نرخ پکیج بر روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت به پکیج اضافه میگردد . , با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود. ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .