این تور در یک نگاه

تور دبی | نمایشگاه GITEX Tech

طول سفر
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
14 مهر ماه
شروع قیمت ها از

3470000 تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Nihal
3
B.B
3470000 تومان
3990000 تومان

3350000 تومان
2960000 تومان
دیره
Orchid
3
B.B
3470000 تومان
3990000 تومان

3350000 تومان
2960000 تومان
دیره
3550000 تومان
4100000 تومان

3290000 تومان
2960000 تومان
دیره
3790000 تومان
4620000 تومان

3370000 تومان
2960000 تومان
دیره
3790000 تومان
4620000 تومان

3370000 تومان
2960000 تومان
دیره
3870000 تومان
4790000 تومان

3450000 تومان
2960000 تومان
بردبی
3950000 تومان
4830000 تومان

3490000 تومان
2960000 تومان
دیره
3640000 تومان
4210000 تومان

3390000 تومان
2960000 تومان
دیره
Dorus
4
B.B
3850000 تومان
4580000 تومان

3500000 تومان
2960000 تومان
نیف
3950000 تومان
4690000 تومان

3520000 تومان
2960000 تومان
سیتی سنتر
3990000 تومان
4790000 تومان

3550000 تومان
2960000 تومان
دیره
4100000 تومان
5120000 تومان

3590000 تومان
2960000 تومان
مامزار
4290000 تومان
5490000 تومان

3690000 تومان
2690000 تومان
البرشا
4370000 تومان
5650000 تومان

3750000 تومان
2960000 تومان
رقه
4450000 تومان
5820000 تومان

3760000 تومان
2960000 تومان
البرشا
4690000 تومان
6290000 تومان

3890000 تومان
2960000 تومان
رقه
4590000 تومان
6050000 تومان

3820000 تومان
2960000 تومان
دیره
4750000 تومان
6390000 تومان

3910000 تومان
2960000 تومان
مارینا
5210000 تومان
7350000 تومان

4150000 تومان
2960000 تومان
دیره
5330000 تومان
7560000 تومان

4290000 تومان
2960000 تومان
پالم
5400000 تومان
7590000 تومان

4350000 تومان
2960000 تومان
ماراسی
5520000 تومان
7690000 تومان

4390000 تومان
2960000 تومان
شیخ زائد
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
بردبی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4210000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
نیف
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
مامزار
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2690000 تومان

موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
مارینا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
پالم
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
ماراسی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2960000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات

اطلاعات سفر

عنوان

تور دبی | نمایشگاه GITEX Tech

شرکت های هواپیمایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد .

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

نرخ کودک زیر 2 سال 1.500.000 تومان و نت میباشد

پکیج به روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش نرخ مابه تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد.

آژانس ریماگشت درخواست کننده ویزا است نه صادر کننده آن . در صورت عدم صدور یا تاخیر در صدور ویزا از سمت اداره مهاجرت دبی آژانس ریماگشت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت .

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com