021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

دبی | 10 اسفند

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 اسفند
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Saffron Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1570000 تومان 1830000 تومان 1225000 تومان
 • Phoenix Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1660000 تومان 200000 تومان 1610000 تومان 1225000 تومان
 • Sun & Sands Sea View
 • ریما گشت
 • H.B
1700000 تومان 2130000 تومان 1600000 تومان 1225000 تومان
 • City Star Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1770000 تومان 2170000 تومان 1670000 تومان 1225000 تومان
 • Dubai Palm Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1810000 تومان 2250000 تومان 1710000 تومان 1225000 تومان
 • Rove City Center
 • ریما گشت
 • B.B
1880000 تومان 2340000 تومان 1225000 تومان
 • Ibis One Central
 • ریما گشت
 • H.B
1900000 تومان 2400000 تومان 1225000 تومان
 • Saffron Boutiqe
 • ریما گشت
 • H.B
1900000 تومان 2350000 تومان 1800000 تومان 1225000 تومان
 • Nihal Palace Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1910000 تومان 2400000 تومان 1810000 تومان 1225000 تومان
 • Marco Polo Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1950000 تومان 2490000 تومان 1850000 تومان 1225000 تومان
 • Coral Dubai Deira
 • ریما گشت
 • B.B
1970000 تومان 2500000 تومان 1870000 تومان 1225000 تومان
 • Suba Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1990000 تومان 2590000 تومان 1890000 تومان 1225000 تومان
 • Hilton Garden Inn
 • ریما گشت
 • B.B
2000000 تومان 2590000 تومان 1900000 تومان 1225000 تومان
 • Moscow Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
2030000 تومان 2520000 تومان 2930000 تومان 1225000 تومان
 • Rain Tree Hotel deira
 • ریما گشت
 • H.B
2040000 تومان 2650000 تومان 1840000 تومان 1225000 تومان
 • Atana Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
2100000 تومان 2850000 تومان 2000000 تومان 1225000 تومان
 • Novotel Dubai Deira
 • ریما گشت
 • B.B
2130000 تومان 2830000 تومان 2030000 تومان 1225000 تومان
 • Roda Al Bustan Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
2200000 تومان 3020000 تومان 1900000 تومان 1225000 تومان
 • Crown Plaza
 • ریما گشت
 • B.B
2250000 تومان 2990000 تومان 1225000 تومان
 • Media Rotana
 • ریما گشت
 • B.B
2250000 تومان 3070000 تومان 2050000 تومان 1225000 تومان
 • Gloria Grand
 • ریما گشت
 • B.B
2260000 تومان 3090000 تومان 2060000 تومان 1225000 تومان
 • Emirates Concorde
 • ریما گشت
 • B.B
2270000 تومان 3000000 تومان 2170000 تومان 1225000 تومان
 • Conrad Dubai
 • ریما گشت
 • B.B
2620000 تومان 3820000 تومان 2420000 تومان 1225000 تومان
 • Hayatt Regancy Dubai Creek
 • ریما گشت
 • B.B
2750000 تومان 4030000 تومان 1225000 تومان
 • Amwaj Rotana
 • ریما گشت
 • B.B
2820000 تومان 4020000 تومان 2620000 تومان 1225000 تومان
 • The Westin Dubai
 • ریما گشت
 • B.B
2820000 تومان 4200000 تومان 1225000 تومان
 • Nassima Royal
 • ریما گشت
 • B.B
2900000 تومان 4320000 تومان 2700000 تومان 1225000 تومان
 • W dubai
 • ریما گشت
 • B.B
3290000 تومان 5150000 تومان 1225000 تومان
 • Rixos The Palm
 • ریما گشت
 • B.B
3330000 تومان 5200000 تومان 1225000 تومان
 • Kampinski The Mall of Emirates
 • ریما گشت
 • B.B
3560000 تومان 5600000 تومان 1225000 تومان
Saffron Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1570000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Phoenix Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1660000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sun & Sands Sea View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
City Star Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1770000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Dubai Palm Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1810000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rove City Center
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1880000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ibis One Central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Saffron Boutiqe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Palace Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marco Polo Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Coral Dubai Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1970000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Suba Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Garden Inn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Moscow Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rain Tree Hotel deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2040000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Atana Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Novotel Dubai Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2130000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2030000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Roda Al Bustan Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Crown Plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Media Rotana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Gloria Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Emirates Concorde
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2170000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Conrad Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2620000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2420000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hayatt Regancy Dubai Creek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Amwaj Rotana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
The Westin Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2820000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Nassima Royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
W dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos The Palm
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Kampinski The Mall of Emirates
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3560000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1225000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , تور سافاری و حیات وحش , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 اسفند ,
خدمات صبحانه , نهار , بیمه مسافرتی , راهنما فرودگاه ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1570000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Emirates Airlines ,
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی امارات - 3 شب و 4 روز اقامت در بهترین هتل های دبی - ویزای توریستی - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , هتل های دبی در ایام خاص شارژ میشود لذا خواهشمند است قبل از درخواست با گروه تور ریماگشت تماس حاصل فرمایید , نرخ پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد. , نرخ کودک بدون تخت 1.225.000 تومان ، فاقد کمیسیون و نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان و نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .