ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Air Arabia

تور دبی | 27 اسفند تا 10 فروردین

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1590000 تومان 570 درهم 1590000 تومان 1095 درهم
Sadaf
3
B.B
1590000 تومان 594 درهم 1590000 تومان 906 درهم 1590000 تومان 594 درهم
Orchid
3
B.B
1590000 تومان 656 درهم 1590000 تومان 1032 درهم 1590000 تومان 636 درهم
Nihal
3
B.B
1590000 تومان 656 درهم 1590000 تومان 1032 درهم 1590000 تومان 636 درهم
1590000 تومان 678 درهم 1590000 تومان 1074 درهم 1590000 تومان 382 درهم
1590000 تومان 722 درهم 1590000 تومان 1161 درهم
1590000 تومان 780 درهم 1590000 تومان 1278 درهم 1590000 تومان 756 درهم
Moscow
4
B.B
1590000 تومان 786 درهم 1590000 تومان 1251 درهم 1590000 تومان 782 درهم
1590000 تومان 796 درهم 1590000 تومان 1143 درهم
1590000 تومان 832 درهم 1590000 تومان 1383 درهم
1790000 تومان 852 درهم 1790000 تومان 1422 درهم 1790000 تومان 562 درهم
1790000 تومان 852 درهم 1790000 تومان 1422 درهم 1790000 تومان 562 درهم
1790000 تومان 880 درهم 1790000 تومان 1490 درهم
1790000 تومان 956 درهم 1790000 تومان 1635 درهم 1790000 تومان 806 درهم
1990000 تومان 972 درهم 1990000 تومان 1506 درهم 1990000 تومان 970 درهم
1990000 تومان 1072 درهم 1990000 تومان 1863 درهم 1990000 تومان 362 درهم
1990000 تومان 1320 درهم 1990000 تومان 2736 درهم 1990000 تومان 1094 درهم
1990000 تومان 1510 درهم 1990000 تومان 2739 درهم 1990000 تومان 906 درهم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 570 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1095 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 594 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 906 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان 594 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 656 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1032 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان 636 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 656 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1032 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان 636 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 678 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1074 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان 382 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 722 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1161 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 780 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1278 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان 756 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 786 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1251 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان 782 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 796 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1143 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1590000 تومان 832 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1590000 تومان 1383 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان 852 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1790000 تومان 1422 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان 562 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان 852 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1790000 تومان 1422 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان 562 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان 880 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1790000 تومان 1490 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1790000 تومان 956 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1790000 تومان 1635 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1790000 تومان 806 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان 972 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1990000 تومان 1506 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان 970 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان 1072 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1990000 تومان 1863 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان 362 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان 1320 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1990000 تومان 2736 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان 1094 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1990000 تومان 1510 درهم
نرخ اتاق یک تخته
1990000 تومان 2739 درهم
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان 906 درهم
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Air Arabia

نام تور برنامه ریزی شده
تور دبی | 27 اسفند تا 10 فروردین
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 فروردین
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای محلی راهنما فرودگاه اخذ ویزای توریستی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود.

هرگونه کنسلی و تغییرات در ایام خاص و نمایشگاه ، کل شب ها Noshow می شود.

پکیج در ایام خاص شب ژانویه و کریسمس شامل شارژ و افزایش نرخ می باشد .

نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
570 درهم 1590000تومان
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Air Arabia

تصاویر