این تور در یک نگاه

تور دبی | 27 اسفند تا 10 فروردین

طول سفر
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
10 فروردین

اطلاعات سفر

عنوان

تور دبی | 27 اسفند تا 10 فروردین

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

پرواز بدون توقف

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شرکت های هواپیمایی

Air Arabia

توضیحات تور

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد

نرخ کودک بدون تخت 286 درهم + 800.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 286 درهم + 700.000 تومان میباشد

پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج افزوده می گردد .

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

خدمات

صبحانه

بیمه مسافری

گرفتن ویزا

راهنما بین شهری

راهنما فرودگاه

ترانسفر فرودگاهی

راهنما تور

ویزا توریستی

برنامه سفر

با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود.

هرگونه کنسلی و تغییرات در ایام خاص و نمایشگاه ، کل شب ها Noshow می شود.

پکیج در ایام خاص شب ژانویه و کریسمس شامل شارژ و افزایش نرخ می باشد .

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1590000 تومان
570 درهم
1590000 تومان
1095 درهمSadaf
3
B.B
1590000 تومان
594 درهم
1590000 تومان
906 درهم

1590000 تومان
594 درهم

Orchid
3
B.B
1590000 تومان
656 درهم
1590000 تومان
1032 درهم

1590000 تومان
636 درهم

Nihal
3
B.B
1590000 تومان
656 درهم
1590000 تومان
1032 درهم

1590000 تومان
636 درهم

1590000 تومان
678 درهم
1590000 تومان
1074 درهم

1590000 تومان
382 درهم

1590000 تومان
722 درهم
1590000 تومان
1161 درهم1590000 تومان
780 درهم
1590000 تومان
1278 درهم

1590000 تومان
756 درهم

Moscow
4
B.B
1590000 تومان
786 درهم
1590000 تومان
1251 درهم

1590000 تومان
782 درهم

1590000 تومان
796 درهم
1590000 تومان
1143 درهم1590000 تومان
832 درهم
1590000 تومان
1383 درهم1790000 تومان
852 درهم
1790000 تومان
1422 درهم

1790000 تومان
562 درهم

1790000 تومان
852 درهم
1790000 تومان
1422 درهم

1790000 تومان
562 درهم

1790000 تومان
880 درهم
1790000 تومان
1490 درهم1790000 تومان
956 درهم
1790000 تومان
1635 درهم

1790000 تومان
806 درهم

1990000 تومان
972 درهم
1990000 تومان
1506 درهم

1990000 تومان
970 درهم

1990000 تومان
1072 درهم
1990000 تومان
1863 درهم

1990000 تومان
362 درهم

1990000 تومان
1320 درهم
1990000 تومان
2736 درهم

1990000 تومان
1094 درهم

1990000 تومان
1510 درهم
1990000 تومان
2739 درهم

1990000 تومان
906 درهم

درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

570 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1095 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

594 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

906 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

594 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

656 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1032 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

636 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

656 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1032 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

636 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

678 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1074 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

382 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

722 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1161 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

780 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1278 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

756 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

786 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1251 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

782 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

796 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1143 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

832 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

1383 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

852 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1790000 تومان

1422 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

562 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

852 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1790000 تومان

1422 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

562 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

880 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1790000 تومان

1490 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

956 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1790000 تومان

1635 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

806 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

972 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

1506 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

970 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

1072 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

1863 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

362 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

1320 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

2736 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

1094 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

1510 درهم

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

2739 درهم

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

906 درهم

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com