021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | 15 شهریور

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 شهریور
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Dream Palace
 • ریما گشت
 • H.B
950000 تومان 1135000 تومان 945000 تومان
 • Phoenix
 • ریما گشت
 • H.B
990000 تومان 1175000 تومان 985000 تومان
 • Mayfair
 • ریما گشت
 • H.B
1030000 تومان 1195000 تومان 1025000 تومان
 • Sun And Sand Downtown
 • ریما گشت
 • H.B
1050000 تومان 1250000 تومان 1045000 تومان
 • Orchid - Golden Square
 • ریما گشت
 • H.B
1095000 تومان 1340000 تومان 1090000 تومان
 • Nihal - Fortune Pearl
 • ریما گشت
 • H.B
1110000 تومان 1365000 تومان 1100000 تومان
 • Sun and Sky
 • ریما گشت
 • H.B
1140000 تومان 1370000 تومان 1130000 تومان
 • Nihal Palace
 • ریما گشت
 • B.B
1150000 تومان 1395000 تومان 1145000 تومان
 • Sheraton Deira
 • ریما گشت
 • B.B
1170000 تومان 1445000 تومان 1165000 تومان
 • Avenue
 • ریما گشت
 • B.B
1180000 تومان 1470000 تومان 1175000 تومان
 • Raintree
 • ریما گشت
 • B.B
1215000 تومان 1495000 تومان 1210000 تومان
 • City Season
 • ریما گشت
 • B.B
1245000 تومان 1615000 تومان 1240000 تومان
 • Emirates Grand
 • ریما گشت
 • B.B
1260000 تومان 1620000 تومان 1255000 تومان
 • Rose rayhaan
 • ریما گشت
 • B.B
1295000 تومان 1695000 تومان 1280000 تومان
 • Jood Palace
 • ریما گشت
 • B.B
1300000 تومان 1695000 تومان 1295000 تومان
 • Millenium Plaza
 • ریما گشت
 • B.B
1345000 تومان 1710000 تومان 1340000 تومان
 • Hyatt Regancy
 • ریما گشت
 • B.B
1370000 تومان 1770000 تومان 1365000 تومان
 • Al Ghurair Rayhaan
 • ریما گشت
 • B.B
1440000 تومان 1860000 تومان 1430000 تومان
 • Nassima Royal
 • ریما گشت
 • B.B
1495000 تومان 1940000 تومان 1480000 تومان
 • Pull man
 • ریما گشت
 • B.B
1515000 تومان 2045000 تومان 1500000 تومان
 • Fairmont
 • ریما گشت
 • B.B
1520000 تومان 2050000 تومان 1500000 تومان
 • Habtour Grand
 • ریما گشت
 • B.B
1610000 تومان 2265000 تومان 1600000 تومان
 • Rixos The Palm
 • ریما گشت
 • B.B
1985000 تومان 2995000 تومان 1970000 تومان
 • Rixos Bab al Bahr
 • ریما گشت
 • U.ALL
2145000 تومان 3295000 تومان 2140000 تومان
 • The Atlantis
 • ریما گشت
 • B.B
3250000 تومان 5495000 تومان 3245000 تومان
Dream Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Phoenix
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
985000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Mayfair
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1030000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1025000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sun And Sand Downtown
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Orchid - Golden Square
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal - Fortune Pearl
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1110000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sun and Sky
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sheraton Deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1170000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1165000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1180000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1175000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Raintree
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1215000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1210000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
City Season
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1240000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Emirates Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1260000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1255000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rose rayhaan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1295000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Jood Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Millenium Plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1345000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hyatt Regancy
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1370000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1365000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Al Ghurair Rayhaan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nassima Royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Pull man
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1515000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Fairmont
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Habtour Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1610000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos The Palm
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1985000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Rixos Bab al Bahr
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2145000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
The Atlantis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 شهریور ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , اینترنت رایگان , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 950000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Air Arabia ,
برنامه سفر
30 کیلو گرم بار - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 875.000 و نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان و نت میباشد , با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات پرداخت هر شب هر اتاق در هتل 2 و 3 ستاره 10 درهم 4 ستاره 15 درهم 5 ستاره 20 درهم الزامی میباشد و باید توسط شخص مسافر به محض ورود پرداخت شود. , نرخ پکیج بر روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت به پکیج اضافه میگردد . , هرگونه تغییرات در ایام خاص یا تعطیلات شامل سوخت کامل می باشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .