021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | پرواز ماهان

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:پاییز 95

 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
11590000 تومان
11990000 تومان


12090000 تومان
12850000 تومان


12190000 تومان
12950000 تومان


 • fortune pearl
 • ریما گشت
 • H.B
12290000 تومان
13100000 تومان


 • dorus
 • ریما گشت
 • B.B
12290000 تومان
13300000 تومان


 • nihal place
 • ریما گشت
 • B.B
12390000 تومان
13600000 تومان


12490000 تومان
13800000 تومان


12590000 تومان
13950000 تومان


 • marco polo
 • ریما گشت
 • B.B
12700000 تومان
14200000 تومان


12800000 تومان
14300000 تومان


 • coral de lara
 • ریما گشت
 • B.B
13000000 تومان
14500000 تومان


 • avari
 • ریما گشت
 • B.B
13100000 تومان
14600000 تومان


 • ramada deira
 • ریما گشت
 • B.B
13300000 تومان
14800000 تومان


13500000 تومان
15500000 تومان


 • city season towers
 • ریما گشت
 • B.B
13700000 تومان
15700000 تومان


 • city season
 • ریما گشت
 • B.B
14300000 تومان
15800000 تومان


14400000 تومان
15900000 تومان


 • towers by rotana
 • ریما گشت
 • B.B
14800000 تومان
17990000 تومان


15100000 تومان
17300000 تومان


 • carlton palace
 • ریما گشت
 • B.B
13250000 تومان
14400000 تومان


 • jood palace
 • ریما گشت
 • B.B
13500000 تومان
14400000 تومان


 • milleniuim plaza
 • ریما گشت
 • B.B
14000000 تومان
15900000 تومان


 • avani deira
 • ریما گشت
 • B.B
14100000 تومان
16100000 تومان


 • crown plaza deira
 • ریما گشت
 • B.B
14500000 تومان
16900000 تومان


 • rado al bustan
 • ریما گشت
 • B.B
14590000 تومان
16990000 تومان


 • media rotana
 • ریما گشت
 • B.B
14800000 تومان
17500000 تومان


 • nassima royal
 • ریما گشت
 • B.B
15590000 تومان
18990000 تومان


 • pullman DCC
 • ریما گشت
 • B.B
15700000 تومان
19200000 تومان


 • fairmont
 • ریما گشت
 • B.B
16100000 تومان
19990000 تومان


درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
12090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
12190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
fortune pearl
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
12290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
dorus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
nihal place
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
12590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
marco polo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
12800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
coral de lara
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
avari
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ramada deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
city season towers
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
city season
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
towers by rotana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
carlton palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
jood palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
milleniuim plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14000000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
avani deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
crown plaza deira
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
rado al bustan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
media rotana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
nassima royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
pullman DCC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15700000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
fairmont
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , تور سافاری و حیات وحش , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , نمایشگاهی , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار پاییز 95 ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , گشت خرید , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 0 ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Mahan Air ,
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ماهان ایر به مقصد دبی

3شب و 4روز اقامت در هتل های 2 تا 5 ستاره با خدمات BB-HB- UALL

ویزای توریستی -راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد. , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , باتوجه به قوانین کشور امارات ، در خصوص پرداخت مالیات ، هر شب هر اتاق در هتل های 2 و 3 ستاره 10 درهم ، 4 ستاره 15 درهم ، 5 ستاره 20 درهم الزامی است و باید توسط شخص مسافر به محض ورود به هتل پرداخت شود , . نرخ پکیج بر روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت به پکیج اضافه میگردد . , نرخ کودک بدون تخت 845.000 تومان ، فاقد کمیسیون میباشد و نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان و نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .