021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | تا 10 اردیبهشت

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:0
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Golden Square
 • ریما گشت
 • B.B
1760000 تومان 2040000 تومان 1500000 تومان
 • Golden Square
 • ریما گشت
 • H.B
1790000 تومان 2140000 تومان 1540000 تومان
 • Empire Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1760000 تومان 2050000 تومان 1800000 تومان
 • Empire Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1790000 تومان 2100000 تومان 1850000 تومان
 • Kings Park
 • ریما گشت
 • H.B
1950000 تومان 2500000 تومان 1800000 تومان
 • Dream Palace
 • ریما گشت
 • B.B
1850000 تومان 2300000 تومان 1650000 تومان
 • Dream Palace
 • ریما گشت
 • H.B
1900000 تومان 2500000 تومان 1750000 تومان
 • Black Stone
 • ریما گشت
 • B.B
1900000 تومان 2500000 تومان 1700000 تومان
 • Black Stone
 • ریما گشت
 • H.B
1950000 تومان 2700000 تومان 1800000 تومان
 • Pearl Park Inn
 • ریما گشت
 • B.B
1890000 تومان 2500000 تومان 1750000 تومان
 • Pearl Park Inn
 • ریما گشت
 • H.B
1950000 تومان 2600000 تومان 1850000 تومان
 • Avenue
 • ریما گشت
 • B.B
1900000 تومان 2500000 تومان 1750000 تومان
 • Avenue
 • ریما گشت
 • H.B
2100000 تومان 2600000 تومان 1850000 تومان
 • Golden Tulip
 • ریما گشت
 • B.B
1900000 تومان 2500000 تومان 1700000 تومان
 • Fortune Grand
 • ریما گشت
 • B.B
1900000 تومان 2300000 تومان 1700000 تومان
 • Fortune Grand
 • ریما گشت
 • H.B
1950000 تومان 2400000 تومان 1750000 تومان
 • Best Western
 • ریما گشت
 • B.B
2100000 تومان 2700000 تومان 1800000 تومان
 • City Sea Son Tower
 • ریما گشت
 • B.B
2100000 تومان 2700000 تومان 1850000 تومان
 • Moven Pick
 • ریما گشت
 • B.B
1900000 تومان 2500000 تومان 1700000 تومان
 • Millennium Plaza
 • ریما گشت
 • B.B
2500000 تومان 3500000 تومان 2300000 تومان
 • Hyatt Regency Daire
 • ریما گشت
 • B.B
2500000 تومان 3500000 تومان 2350000 تومان
 • Media Rotana
 • ریما گشت
 • B.B
2600000 تومان 3500000 تومان 2400000 تومان
 • Pullman Dubai
 • ریما گشت
 • B.B
2800000 تومان 4170000 تومان 2599000 تومان
 • Sheraton Grand
 • ریما گشت
 • B.B
3200000 تومان 4900000 تومان 2999000 تومان
Golden Square
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Square
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Empire Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1760000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Empire Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Kings Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Dream Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Dream Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Black Stone
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Black Stone
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Pearl Park Inn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Pearl Park Inn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Avenue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Tulip
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Fortune Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Fortune Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Best Western
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
City Sea Son Tower
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Moven Pick
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Millennium Plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hyatt Regency Daire
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Media Rotana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2600000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Pullman Dubai
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2599000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sheraton Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2999000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , تور سافاری و حیات وحش , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , نمایشگاهی , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 اردیبهشت ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , گشت خرید , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1760000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Mahan Air ,
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ماهان ایر به مقصد دبی

3شب و 4روز اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره با خدمات BB-HB

ویزای توریستی -راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد. , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , باتوجه به قوانین کشور امارات ، در خصوص پرداخت مالیات ، هر شب هر اتاق در هتل های 2 و 3 ستاره 10 درهم ، 4 ستاره 15 درهم ، 5 ستاره 20 درهم الزامی است و باید توسط شخص مسافر به محض ورود به هتل پرداخت شود , . نرخ پکیج بر روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت به پکیج اضافه میگردد . , نرخ کودک بدون تخت 850.000 تومان ، فاقد کمیسیون میباشد و نرخ کودک زیر 2 سال 610.000 تومان و نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .