021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور دبی | تا 10 خرداد

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 خرداد
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Phoenix
 • ریما گشت
 • B.B
1450000 تومان 1700000 تومان 1430000 تومان
 • Phoenix
 • ریما گشت
 • H.B
1490000 تومان 1790000 تومان 1450000 تومان
 • Golden Square
 • ریما گشت
 • B.B
1450000 تومان 1690000 تومان 1650000 تومان
 • Golden Square
 • ریما گشت
 • H.B
1490000 تومان 1790000 تومان 1750000 تومان
 • Empire Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1450000 تومان 1790000 تومان 1430000 تومان
 • Empire Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
1490000 تومان 1890000 تومان 1450000 تومان
 • Roal Falcon
 • ریما گشت
 • B.B
1490000 تومان 1850000 تومان 1450000 تومان
 • Roal Falcon
 • ریما گشت
 • H.B
1550000 تومان 2100000 تومان 1520000 تومان
 • Delmon
 • ریما گشت
 • B.B
1490000 تومان 1950000 تومان 1450000 تومان
 • Delmon
 • ریما گشت
 • H.B
1550000 تومان 1990000 تومان 1530000 تومان
 • Abjad Grand
 • ریما گشت
 • H.B
1590000 تومان 1900000 تومان 1550000 تومان
 • Best Western Pearl Creek
 • ریما گشت
 • B.B
1690000 تومان 2100000 تومان 1650000 تومان
 • Best Western Pearl Creek
 • ریما گشت
 • H.B
1790000 تومان 2350000 تومان 1750000 تومان
 • Grand Excelsior
 • ریما گشت
 • B.B
1690000 تومان 2100000 تومان 1650000 تومان
 • Grand Excelsior
 • ریما گشت
 • H.B
1890000 تومان 2400000 تومان 1850000 تومان
 • Nihal Palace
 • ریما گشت
 • B.B
1750000 تومان 2000000 تومان 1700000 تومان
 • Nihal Palace
 • ریما گشت
 • H.B
1890000 تومان 2150000 تومان 1850000 تومان
 • Signature
 • ریما گشت
 • B.B
1790000 تومان 2200000 تومان 1750000 تومان
 • Signature
 • ریما گشت
 • H.B
1890000 تومان 2400000 تومان 1850000 تومان
 • Gevora Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
1850000 تومان 2460000 تومان 1799000 تومان
 • Jood Palace
 • ریما گشت
 • B.B
1890000 تومان 2500000 تومان 1850000 تومان
 • Hyatt Regency
 • ریما گشت
 • B.B
1990000 تومان 2600000 تومان 1950000 تومان
 • Radisson Blue
 • ریما گشت
 • B.B
1990000 تومان 2800000 تومان 1950000 تومان
 • Coral Dubai Albarsha
 • ریما گشت
 • B.B
2200000 تومان 3100000 تومان 2100000 تومان
 • Pulman Dubai Creek
 • ریما گشت
 • B.B
2500000 تومان 3800000 تومان 2450000 تومان
 • Dubai Marina Beach
 • ریما گشت
 • B.B
3300000 تومان 4800000 تومان 3250000 تومان
Phoenix
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Phoenix
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Square
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Square
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Empire Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Empire Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Roal Falcon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Roal Falcon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delmon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Delmon
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Abjad Grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Best Western Pearl Creek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Best Western Pearl Creek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Excelsior
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Excelsior
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Nihal Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Signature
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Signature
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Gevora Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1799000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Jood Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Hyatt Regency
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Radisson Blue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Coral Dubai Albarsha
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Pulman Dubai Creek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Dubai Marina Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3300000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , تور سافاری و حیات وحش , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , نمایشگاهی , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 خرداد ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , گشت خرید , راهنمای تور , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1450000تومان ,
کشور مقصد امارات متحده عربی ,
شهر مقصد دبی ,
خط هوایی Air Arabia ,
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس ایر عربیا به مقصد دبی

3شب و 4روز اقامت در هتل های 3 تا 5 ستاره با خدمات BB-HB

ویزای توریستی -راهنمای فارسی زبان- بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد. , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , باتوجه به قوانین کشور امارات ، در خصوص پرداخت مالیات ، هر شب هر اتاق در هتل های 2 و 3 ستاره 10 درهم ، 4 ستاره 15 درهم ، 5 ستاره 20 درهم الزامی است و باید توسط شخص مسافر به محض ورود به هتل پرداخت شود , . نرخ پکیج بر روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت به پکیج اضافه میگردد . , نرخ کودک بدون تخت 1.100.000 تومان ، فاقد کمیسیون میباشد و نرخ کودک زیر 2 سال 600.000 تومان و نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .