ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

تور ترکیبی عمان | صلاله + مسقط

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7995000 تومان 10995000 تومان 5995000 تومان 4995000 تومان
8495000 تومان 11995000 تومان 5995000 تومان 4995000 تومان
8995000 تومان 12995000 تومان 5995000 تومان 4995000 تومان
9495000 تومان 13495000 تومان 5995000 تومان 4995000 تومان
10995000 تومان 15495000 تومان 6495000 تومان 4995000 تومان
11495000 تومان 15995000 تومان 6945000 تومان 4995000 تومان
11995000 تومان 16995000 تومان 6995000 تومان 4995000 تومان
11995000 تومان 16995000 تومان 6995000 تومان 4995000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
ALL
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
7995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
8495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
10995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
11495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6945000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
11995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
11995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده
تور ترکیبی عمان | صلاله + مسقط
روزهای رفت
دوشنبه چهارشنبه جمعه
روزهای برگشت
سه شنبه پنجشنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
24 آذر
شروع قیمت ها از
7995000تومان
کشور مقصد
عمان
شهر مقصد
صلاله مسقط

تصاویر