ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

تور عمان مسقط | 24 آذر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3995000 تومان 4799000 تومان 3595000 تومان 2995000 تومان
4395000 تومان 4999000 تومان 3695000 تومان 2995000 تومان
4695000 تومان 5495000 تومان 3695000 تومان 2995000 تومان
4795000 تومان 5595000 تومان 3695000 تومان 2995000 تومان
4995000 تومان 6195000 تومان 3995000 تومان 2995000 تومان
5395000 تومان 6799000 تومان 3995000 تومان 2995000 تومان
5495000 تومان 6695000 تومان 4495000 تومان 2995000 تومان
5595000 تومان 6930000 تومان 4595000 تومان 2995000 تومان
5695000 تومان 7299000 تومان 4095000 تومان 2995000 تومان
5895000 تومان 7299000 تومان 4495000 تومان 2995000 تومان
5995000 تومان 7995000 تومان 4195000 تومان 2995000 تومان
7995000 تومان 11995000 تومان 5995000 تومان 2995000 تومان
6295000 تومان 7995000 تومان 4995000 تومان 2995000 تومان
6295000 تومان 7995000 تومان 4995000 تومان 2995000 تومان
Kempinski
5
B.B
8995000 تومان 13995000 تومان 6295000 تومان 2995000 تومان
9995000 تومان 16995000 تومان 6995000 تومان 2995000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4799000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4999000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6799000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
5495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
5595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7299000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
5895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7299000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6295000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

نام تور برنامه ریزی شده
تور عمان مسقط | 24 آذر
روزهای رفت
پنجشنبه یکشنبه
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
24 آذر
خدمات
صبحانه گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
نوع پرواز
پرواز بدون توقف
شروع قیمت ها از
3995000تومان
کشور مقصد
عمان
شهر مقصد
مسقط

تصاویر