021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور قبرس | پرواز اطلس گلوبال

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:7 فروردین
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Riverside Garden
 • ریما گشت
 • ALL
4590000 تومان 5530000 تومان 3630000 تومان Standard Room
 • Malpas
 • ریما گشت
 • ALL
4990000 تومان 6160000 تومان 3850000 تومان Diamond Court
 • Malpas
 • ریما گشت
 • ALL
5290000 تومان 6650000 تومان 4000000 تومان Land View
 • Malpas
 • ریما گشت
 • ALL
5450000 تومان 6910000 تومان 4080000 تومان Sea View
 • Salamis
 • ریما گشت
 • ALL
5290000 تومان 6610000 تومان 4010000 تومان Standard Room
 • Acapulco
 • ریما گشت
 • ALL
5290000 تومان 6650000 تومان 4000000 تومان Villa Room
 • Acapulco
 • ریما گشت
 • ALL
5450000 تومان 6910000 تومان 4080000 تومان Land View
 • Acapulco
 • ریما گشت
 • ALL
5650000 تومان 7200000 تومان 4200000 تومان Sea View
 • Lords Palace
 • ریما گشت
 • ALL
5650000 تومان 7220000 تومان 4190000 تومان Land View
 • Lord Palace
 • ریما گشت
 • ALL
6150000 تومان 8020000 تومان 4450000 تومان Sea View
 • Kaya Artemis
 • ریما گشت
 • ALL
5850000 تومان 7550000 تومان 4290000 تومان Villa Room
 • Merit Park
 • ریما گشت
 • U.ALL
5890000 تومان 7590000 تومان 4320000 تومان Standard Room
 • Merit Crystal
 • ریما گشت
 • U.ALL
5950000 تومان 7650000 تومان 4360000 تومان Standard Room
 • Ambassadeur
 • ریما گشت
 • F.B
6490000 تومان 8530000 تومان 4630000 تومان Standard Room
 • Cratos
 • ریما گشت
 • F.B
6850000 تومان 9120000 تومان 4820000 تومان Standard Room
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6850000 تومان 9120000 تومان 4820000 تومان Land View
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
7050000 تومان 9410000 تومان 4930000 تومان Sea View
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
6850000 تومان Family Room Land View
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
7050000 تومان Family Room Sea View
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
7350000 تومان 9900000 تومان 5080000 تومان Deluxe Room Land View
 • Elexus Hotel
 • ریما گشت
 • F.B
7590000 تومان 10240000 تومان 5230000 تومان Deluxe Room Sea View
Riverside Garden
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
Malpas
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Diamond Court
Malpas
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
Malpas
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Salamis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4010000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
Acapulco
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Villa Room
Acapulco
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
Acapulco
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Lords Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
Lord Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Kaya Artemis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Villa Room
Merit Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4320000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
Merit Crystal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
Ambassadeur
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4630000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
Cratos
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Room
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4820000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Land View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Sea View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
6850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Family Room Land View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
7050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Family Room Sea View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room Land View
Elexus Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room Sea View
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 7 فروردین ,
مناسب برای جوانان ,
خدمات صبحانه , نهار , شام , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , ترانسفر فرودگاهی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه ,
سطح سختی آسان ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
کشور مقصد قبرس ,
شهر مقصد قبرس ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
برنامه سفر
تور قبرس |تور ارجان|تورهای نوروز97|تور قبرس نوروز97|تور قبرس پرواز مستقیم اطلس|تور قبرس ریما گشت74 433|تور قبرس هتل کایا آرتمیس|تور قبرس 6 شب | تور ترکیبی استانبول+قبرس تور قبرس پرواز ترک|تورهای نوروز 97 ریماگشت 74 433

==================================

بلیط با ایر باس اطلس گلوبال ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 100% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه می باشد و مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بهعهده مسافر می باشد , پرواز از طریق استانبول میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .