021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور استانبول | تا 10 اسفند

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 بهمن • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Sanat
 • ریما گشت
 • B.B
935000 تومان
1175000 تومان
850000 تومان
799000 تومان
 • City Center
 • ریما گشت
 • B.B
975000 تومان
1225000 تومان
875000 تومان
799000 تومان
995000 تومان
1125000 تومان
975000 تومان
799000 تومان
1075000 تومان
1255000 تومان
995000 تومان
799000 تومان
1095000 تومان
1335000 تومان
999000 تومان
799000 تومان
1125000 تومان
1395000 تومان
1015000 تومان
799000 تومان
1155000 تومان
1415000 تومان
1035000 تومان
799000 تومان
 • Mercure Taksim
 • ریما گشت
 • B.B
1175000 تومان
1655000 تومان
975000 تومان
799000 تومان
1195000 تومان
1475000 تومان
1065000 تومان
799000 تومان
1220000 تومان
1490000 تومان
1070000 تومان
799000 تومان
1330000 تومان
1730000 تومان
1165000 تومان
799000 تومان
1390000 تومان
1785000 تومان
1195000 تومان
799000 تومان
1425000 تومان
1890000 تومان
1195000 تومان
799000 تومان
1450000 تومان
1925000 تومان
1250000 تومان
799000 تومان
 • Hilton Bomonti
 • ریما گشت
 • B.B
1455000 تومان
2055000 تومان
1085000 تومان
799000 تومان
1575000 تومان
2350000 تومان
1335000 تومان
799000 تومان
1630000 تومان
2390000 تومان
1345000 تومان
799000 تومان
1795000 تومان
2585000 تومان
1405000 تومان
799000 تومان
1855000 تومان
2935000 تومان
1490000 تومان
799000 تومان
Sanat
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
935000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
City Center
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
975000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
875000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1075000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
999000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1125000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1015000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1155000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1035000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Taksim
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1175000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
975000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Troya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marbel Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1220000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1330000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1165000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1425000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1455000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1085000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1575000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1335000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1405000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1855000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال
1490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
799000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 بهمن ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , ترانسفر فرودگاهی ,
سطح سختی آسان ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
شروع قیمت ها از 935000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد استانبول ,
خط هوایی Taban Air ,
برنامه سفر

,

توضیحات تور
پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد. , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , نرخ کودک بدون تخت 699.000 تومان و نرخ مودک زیر 2 سال 195.000 تومان و نت می باشد , پرواز بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت افزایش نرخ ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد. ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .