ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا پرواز ترک اطلس گلوبال | نوروز 99

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6555000 تومان 7280000 تومان 5950000 تومان 4990000 تومان لارا
7690000 تومان 8890000 تومان 6515000 تومان 4990000 تومان لارا
8405000 تومان 9930000 تومان 6880000 تومان 4990000 تومان لارا
barut kemer
5
U.ALL
8905000 تومان 10680000 تومان 7120000 تومان 4990000 تومان کمر
9815000 تومان 12050000 تومان 7580000 تومان 4990000 تومان لارا
10495000 تومان 13075000 تومان 7920000 تومان 4990000 تومان کمر
11180000 تومان 14100000 تومان 8260000 تومان 4990000 تومان کمر رو به دریا
10605000 تومان 13230000 تومان 10605000 تومان 4990000 تومان لارا
10945000 تومان 13730000 تومان 8150000 تومان 4990000 تومان لارا رو به دریا
10605000 تومان 13230000 تومان 10605000 تومان 4990000 تومان لارا
10945000 تومان 13730000 تومان 8150000 تومان 4990000 تومان لارا رو به دریا
10605000 تومان 13230000 تومان 7980000 تومان 4990000 تومان بلک
11450000 تومان 14500000 تومان 8405000 تومان 4990000 تومان بلک رو به دریا
10775000 تومان 13485000 تومان 8065000 تومان 4990000 تومان لارا
10800000 تومان 13530000 تومان 8070000 تومان 4990000 تومان لارا
12015000 تومان 15350000 تومان 8675000 تومان 4990000 تومان لارا رو به دریا
barut lara
5
U.ALL
10860000 تومان 13610000 تومان 8105000 تومان 4990000 تومان لارا
barut lara
5
U.ALL
11200000 تومان 14120000 تومان 8270000 تومان 4990000 تومان لارا رو به دریا
10860000 تومان 13610000 تومان 8105000 تومان 4990000 تومان بلک
12460000 تومان 16025000 تومان 8910000 تومان 4990000 تومان بلک رو به دریا
10950000 تومان 13755000 تومان 8145000 تومان 4990000 تومان بلک
13225000 تومان 17170000 تومان 9280000 تومان 4990000 تومان بلک رو به دریا
11200000 تومان 15200000 تومان 8270000 تومان 4990000 تومان بلک
11630000 تومان 14780000 تومان 8490000 تومان 4990000 تومان لارا
12690000 تومان 16370000 تومان 9020000 تومان 4990000 تومان لارا رو به دریا
117100000 تومان 14890000 تومان 85200000 تومان 4990000 تومان بلک استاندارد
12130000 تومان 15515000 تومان 8740000 تومان 4990000 تومان لارا استاندارد
12790000 تومان 16530000 تومان 9080000 تومان 4990000 تومان بلک
14415000 تومان 18945000 تومان 9880000 تومان 4990000 تومان بلک رو به دریا
13570000 تومان 21780000 تومان 9460000 تومان 4990000 تومان بلک دلوکس
17885000 تومان 24150000 تومان 11620000 تومان 4990000 تومان بلک
20510000 تومان 28085000 تومان 12930000 تومان 4990000 تومان بلک رو به دریا
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6555000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6515000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8405000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8905000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9815000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10495000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13075000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11180000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
کمر
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10605000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10605000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10605000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10605000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10945000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10605000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8405000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10775000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13485000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12015000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8675000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8105000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14120000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10860000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8105000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16025000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8910000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10950000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13755000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8145000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13225000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11200000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8270000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11630000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16370000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
117100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
85200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
استاندارد
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12130000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15515000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
لارا
توضیحات
استاندارد
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9080000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
14415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9880000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
رو به دریا
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
13570000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
21780000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9460000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
دلوکس
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
17885000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
24150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
20510000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
28085000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
بلک
توضیحات
رو به دریا

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور آنتالیا پرواز ترک اطلس گلوبال | نوروز 99
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
6شب و7 روز
تاریخ اعتبار
نوروز 99 - 29 اسفند ، 1 ، 7 ، 8 فروردین
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6555000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر