ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Iran Air

تور مارماریس | 21 و 22 و 23 شهریور

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5995000 تومان 6995000 تومان 4495000 تومان 3995000 تومان
6895000 تومان 8495000 تومان 4595000 تومان 3995000 تومان
6995000 تومان 8695000 تومان 5095000 تومان 3995000 تومان
7195000 تومان 8895000 تومان 5095000 تومان 3995000 تومان
8695000 تومان 13195000 تومان 5195000 تومان
9595000 تومان 12195000 تومان 5995000 تومان 3995000 تومان
9695000 تومان 11995000 تومان 6395000 تومان 3995000 تومان
9895000 تومان 12395000 تومان 6695000 تومان 3995000 تومان
10295000 تومان 13395000 تومان 7395000 تومان 3995000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4595000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5095000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5195000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12195000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
9895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
10295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7395000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3995000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Iran Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور مارماریس | 21 و 22 و 23 شهریور
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
23 شهریور
شروع قیمت ها از
5995000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
مارماریس
خط هوایی
Iran Air

تصاویر