ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Iran Air

تور مارماریس | 4 و 5 و 6 مهر ماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4295000 تومان 5495000 تومان 3495000 تومان 2795000 تومان
4995000 تومان 6395000 تومان 3495000 تومان 2795000 تومان
5195000 تومان 6695000 تومان 3495000 تومان 2795000 تومان
5395000 تومان 6995000 تومان 3495000 تومان 2795000 تومان
6295000 تومان 7995000 تومان 3995000 تومان 2795000 تومان
6695000 تومان 8595000 تومان 3995000 تومان 2795000 تومان
6795000 تومان 8695000 تومان 4695000 تومان 2795000 تومان
6995000 تومان 8995000 تومان 3995000 تومان 2795000 تومان
7395000 تومان 9495000 تومان 3995000 تومان 2795000 تومان
7595000 تومان 9895000 تومان 3995000 تومان 2795000 تومان
8995000 تومان 11695000 تومان 3995000 تومان 2795000 تومان
9295000 تومان 12095000 تومان 6795000 تومان 2795000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6395000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3495000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6695000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8595000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6795000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8995000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9495000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7595000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11695000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9295000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12095000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6795000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2795000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Iran Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور مارماریس | 4 و 5 و 6 مهر ماه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
4 و 5 و 6 مهر ماه
شروع قیمت ها از
4295000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
مارماریس
خط هوایی
Iran Air

تصاویر