021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور کوالالامپور | نوروز 97

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:تا 6 فروردین
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Sand Piper
 • ریما گشت
 • B.B
4290000 تومان 4490000 تومان 4250000 تومان 4050000 تومان
4490000 تومان 4490000 تومان 4250000 تومان 4050000 تومان
4450000 تومان 4790000 تومان 4350000 تومان 4150000 تومان
4450000 تومان 4790000 تومان 4350000 تومان 4150000 تومان
 • Metro Hotel Bukit Bintang
 • ریما گشت
 • H.B
4450000 تومان 4890000 تومان 4350000 تومان 4150000 تومان
4550000 تومان 5050000 تومان 4450000 تومان 4250000 تومان
 • Quality
 • ریما گشت
 • B.B
4650000 تومان 5050000 تومان 4550000 تومان 4250000 تومان
 • WP Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
4650000 تومان 5050000 تومان 4550000 تومان 4250000 تومان
4750000 تومان 5450000 تومان 4550000 تومان 4350000 تومان
4750000 تومان 5450000 تومان 4550000 تومان 4350000 تومان
 • Furama Bukit Bintang
 • ریما گشت
 • B.B
4795000 تومان 5395000 تومان 4650000 تومان 4350000 تومان
4795000 تومان 5395000 تومان 4650000 تومان 4350000 تومان
4850000 تومان 5650000 تومان 4750000 تومان 4350000 تومان
4950000 تومان 55750000 تومان 4850000 تومان 4650000 تومان
4950000 تومان 5850000 تومان 4840000 تومان 4650000 تومان
 • PNB Perdana
 • ریما گشت
 • B.B
4995000 تومان 5850000 تومان 4850000 تومان 4350000 تومان
5050000 تومان 5995000 تومان 4950000 تومان 4350000 تومان
 • Element By Westin
 • ریما گشت
 • B.B
5195000 تومان 5395000 تومان 5150000 تومان 4350000 تومان
 • Seri Pacific
 • ریما گشت
 • B.B
4995000 تومان 5595000 تومان 4850000 تومان 4450000 تومان
5225000 تومان 6350000 تومان 5050000 تومان 4550000 تومان
5395000 تومان 6495000 تومان 5150000 تومان 4550000 تومان
5450000 تومان 6595000 تومان 5150000 تومان 4650000 تومان
5650000 تومان 7050000 تومان 5450000 تومان 4650000 تومان
5650000 تومان 7050000 تومان 5450000 تومان 4650000 تومان
Sand Piper
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Metro Hotel Bukit Bintang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Quality
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
WP Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4550000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Furama Bukit Bintang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
PNB Perdana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Element By Westin
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Seri Pacific
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4995000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Istana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5225000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5395000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5150000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5650000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور شهر و خرید , تعطیلات جامع , نمایشگاهی ,
روزهای رفت چهارشنبه , جمعه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه , پنجشنبه , شنبه ,
مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار تا 6 فروردین ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 4290000تومان ,
کشور مقصد مالزی ,
شهر مقصد کوالالامپور ,
خط هوایی Mahan Air ,
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی مدرن ماهان - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با خدمات صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - دو گشت شامل گشت نیم روزی با نهار و گشت ویژه یک روزه شامل ( گشت معبد هندی ها ، غار میمون ها ، معبد بهشت و جهنم ، تله کابین در ارتفاعات کوالا ، گنتینگ هایلند با نهار و تور لیدر فارسی زبان خدمات : ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 100% مبلغ تور هنگام الزامی است در غیر ااینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , بیمه افراد بالای 60 سال به صورت جداگانه محاسبه میشود و هزینه آن به عهده مسافر میباشد . , نرخ کودک بدون تخت 690.000 تومان و نت میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .