021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

بلغارستان | عیدفطر

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:عید فطر
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • holiday park
 • ریما گشت
 • B.B
2380000 تومان 3120000 تومان 1600000 تومان 1400000 تومان
 • central
 • ریما گشت
 • B.B
2680000 تومان 3400000 تومان 1999000 تومان 1450000 تومان
 • kristel
 • ریما گشت
 • B.B
2880000 تومان 3400000 تومان 2100000 تومان 1450000 تومان
 • shipka
 • ریما گشت
 • B.B
2800000 تومان 3450000 تومان 2100000 تومان 1400000 تومان
 • golden line
 • ریما گشت
 • B.B
3140000 تومان 4140000 تومان 2260000 تومان 1450000 تومان
 • mak
 • ریما گشت
 • H.B
3050000 تومان 3950000 تومان 2350000 تومان 1500000 تومان
 • helious spa
 • ریما گشت
 • B.B
3100000 تومان 4100000 تومان 2290000 تومان 2290000 تومان
 • zdravets
 • ریما گشت
 • ALL
3200000 تومان 4290000 تومان 2390000 تومان 1500000 تومان
 • arena mar
 • ریما گشت
 • B.B
3050000 تومان 3520000 تومان 1990000 تومان 1490000 تومان
 • joya park
 • ریما گشت
 • ALL
3230000 تومان 4200000 تومان 2230000 تومان 1600000 تومان
 • double tree by hilton
 • ریما گشت
 • B.B
3450000 تومان 4680000 تومان 2400000 تومان 1500000 تومان
 • luna
 • ریما گشت
 • H.B
3200000 تومان 3960000 تومان 2230000 تومان 1600000 تومان
 • elena
 • ریما گشت
 • U.ALL
3400000 تومان 4490000 تومان 2400000 تومان 1450000 تومان
 • prestige hotel And Aqua
 • ریما گشت
 • H.B
3400000 تومان 4800000 تومان 2350000 تومان 1460000 تومان
 • Marina Beach
 • ریما گشت
 • ALL
3800000 تومان 4500000 تومان 2500000 تومان 1600000 تومان
 • International
 • ریما گشت
 • B.B
3850000 تومان 4990000 تومان 2800000 تومان 2300000 تومان
 • Marina Grand Beach
 • ریما گشت
 • ALL
4100000 تومان 5100000 تومان 2800000 تومان 1600000 تومان
 • grand Hotel Varna
 • ریما گشت
 • U.ALL
4150000 تومان 5100000 تومان 2750000 تومان 1600000 تومان
 • International
 • ریما گشت
 • ALL
4455000 تومان 5870000 تومان 2995000 تومان 2600000 تومان
holiday park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2380000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1600000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2680000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1999000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
kristel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2880000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
shipka
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1400000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
golden line
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3140000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
mak
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
helious spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
zdravets
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
arena mar
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
joya park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
double tree by hilton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
luna
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3200000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
elena
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
prestige hotel And Aqua
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3400000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1460000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marina Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3800000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Marina Grand Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4100000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
grand Hotel Varna
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
International
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4455000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2995000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2600000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , صخره نوردی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه ,
روزهای برگشت چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه ,
مدت اقامت 7 شب و 8 روز ,
تاریخ اعتبار عید فطر ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت خرید , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , اخذ ویزای توریستی ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2380000تومان ,
کشور مقصد بلغارستان ,
شهر مقصد وارنا ,
خط هوایی Qeshm Airlines ,
برنامه سفر
مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

1قطعه عکس تمام رخ 4*3 رنگی زمینه سفید- گواهی اشتغال به کار – اصل پاسپورت – کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاها – کپی شناسنامه صفحه اول و دوم – گواهی بانک برای 3 ماه اخیر – مشخصات فردی , بلیط رفت و برگشت با ایرباس مدرن و پهن پیکر A300-600 – ویزای توریستی بلغارستان- 7شب اقامت در هتل های تاپ 4 و 5 ستاره- ترانسفر فرودگاهی – لیدرفارسی زبان – یک گشت شهری- سیم کارت مسافرتی برای هر اتاق-بیمه مسافرتی تا سقف 30.000 یورو - اتوبوس VIP - ,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 8 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان و نت میباشد. ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .