ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پاتایا | تا 31 تیرماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4835000 تومان 5900000 تومان 4835000 تومان
4930000 تومان 6675000 تومان 4930000 تومان
5320000 تومان 7450000 تومان 5790000 تومان
5430000 تومان 7645000 تومان 5430000 تومان
5530000 تومان 7839000 تومان 5545000 تومان
5620000 تومان 8040000 تومان 5620000 تومان
5415000 تومان 6770000 تومان 5615000 تومان
Beston
4
B.B
5515000 تومان 7065000 تومان 5515000 تومان
5610000 تومان 7260000 تومان 5610000 تومان
Floral
4
B.B
6095000 تومان 8230000 تومان 6300000 تومان
6195000 تومان 8420000 تومان 6190000 تومان
6385000 تومان 8810000 تومان 6590000 تومان
Vista
4
B.B
6580000 تومان 9200000 تومان 6885000 تومان
Asia
4
B.B
6610000 تومان 9240000 تومان 6610000 تومان
7256000 تومان 10550000 تومان 7310000 تومان
6780000 تومان 9590000 تومان
6875000 تومان 9980000 تومان
6965000 تومان 9980000 تومان
7265000 تومان 10760000 تومان 7265000 تومان
7845000 تومان 11930000 تومان 7845000 تومان
8625000 تومان 13475000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4835000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4835000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4930000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6675000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4930000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5320000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7450000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7645000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7839000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8040000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5415000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5615000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5515000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7065000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5515000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7260000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6095000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6385000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6580000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9200000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6885000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6610000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9240000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7256000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7310000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6875000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6965000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9980000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7265000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7265000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7845000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7845000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8625000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13475000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا | تا 31 تیرماه
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
31 تیرماه
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی بروشور راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
برنامه سفر
پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می شود
شروع قیمت ها از
4835000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر