ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور پاتایا | تا 10 اردیبهشت

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5050000 تومان 5810000 تومان 3970000 تومان 3690000 تومان
5430000 تومان 6580000 تومان 4450000 تومان 3780000 تومان
5620000 تومان 5960000 تومان 4650000 تومان 3970000 تومان
5720000 تومان 7160000 تومان 4740000 تومان 3970000 تومان
5910000 تومان 7540000 تومان 4840000 تومان 4070000 تومان
6010000 تومان 7730000 تومان 4070000 تومان
6290000 تومان 8310000 تومان 4260000 تومان
6680000 تومان 9070000 تومان 5610000 تومان 4360000 تومان
6770000 تومان 9270000 تومان 5700000 تومان 4450000 تومان
6960000 تومان 9650000 تومان 5800000 تومان 4450000 تومان
6960000 تومان 9650000 تومان 5800000 تومان 4450000 تومان
7350000 تومان 10420000 تومان 6180000 تومان 4650000 تومان
7440000 تومان 10610000 تومان 6280000 تومان 4740000 تومان
7440000 تومان 10610000 تومان 4650000 تومان
8400000 تومان 12530000 تومان 7140000 تومان 5030000 تومان
8690000 تومان 13100000 تومان 7430000 تومان 5220000 تومان
8980000 تومان 13680000 تومان 7720000 تومان 5320000 تومان
9940000 تومان 15600000 تومان 8480000 تومان 5700000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5810000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3970000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5430000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6580000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3780000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5620000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5960000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3970000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5720000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7160000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4740000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3970000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5910000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7540000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7730000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4070000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8310000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4260000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4360000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6770000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6960000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5800000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7350000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10420000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6180000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6280000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4740000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8400000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7140000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5030000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5220000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5320000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور پاتایا | تا 10 اردیبهشت
مدت اقامت
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
10 اردیبهشت
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی بروشور راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی
برنامه سفر
پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می شود
شروع قیمت ها از
5050000تومان
کشور مقصد
تایلند
شهر مقصد
پاتایا
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر