ریماگشت 021 433 74
اطلاعات سفر
برنامه سفر
اطلاعات هتل
مشاوره و رزرو تور
دانلود پکیج
این تور در یک نگاه

تور پاتایا | تا 25 اسفند | 7 شب

طول سفر
7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار
تا 25 اسفند
شروع قیمت ها از

5955000تومان

رزرو تلفنی

02188734790

اطلاعات سفر

نام تور برنامه ریزی شده

تور پاتایا | تا 25 اسفند | 7 شب

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات تور

پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد است
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود
حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است
نرخ کودک زیر 2 سال 490.000 تومان و نت میباشد

خدمات

صبحانه

بیمه مسافرتی

گرفتن ویزا

راهنمای محلی

بروشور

راهنما فرودگاه

سیم کارت

گشت شهری

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای تور

اخذ ویزای توریستی

برنامه سفر

پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت تکمیل ظرفیت ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه می شود

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5955000 تومان
6860000 تومان

4965000 تومان
4470000 تومان
6120000 تومان
7190000 تومان

5185000 تومان
4530000 تومان
6415000 تومان
7855000 تومان


4650000 تومان
6450000 تومان
7855000 تومان

5705000 تومان
4650000 تومان
6450000 تومان
7855000 تومان

5410000 تومان
4650000 تومان
6660000 تومان
8350000 تومان

6225000 تومان
4740000 تومان
6660000 تومان
8350000 تومان

5630000 تومان
4740000 تومان
6780000 تومان
8515000 تومان

5705000 تومان
4770000 تومان
6780000 تومان
8515000 تومان

5705000 تومان
4770000 تومان
6860000 تومان
8680000 تومان

6005000 تومان
4800000 تومان
6910000 تومان
8845000 تومان

6075000 تومان
4830000 تومان
7155000 تومان
9340000 تومان

6225000 تومان
4920000 تومان
7155000 تومان
9340000 تومان

6525000 تومان
4920000 تومان
7320000 تومان
9670000 تومان

6820000 تومان
4975000 تومان
7320000 تومان
9670000 تومان

6525000 تومان
4975000 تومان
7405000 تومان
9835000 تومان

6600000 تومان
5005000 تومان
7570000 تومان
10650000 تومان


5065000 تومان
VISTA
4
B.B
7650000 تومان
10330000 تومان

6525000 تومان
5095000 تومان
8315000 تومان
11655000 تومان

7340000 تومان
5335000 تومان
7315000 تومان
11655000 تومان


5335000 تومان
8515000 تومان
11975000 تومان

7265000 تومان
5395000 تومان
8560000 تومان
12150000 تومان

7340000 تومان
5425000 تومان
8975000 تومان
12975000 تومان

7715000 تومان
5570000 تومان
9090000 تومان
13140000 تومان

7790000 تومان
5600000 تومان
9635000 تومان
14295000 تومان

8310000 تومان
5810000 تومان
10215000 تومان
15455000 تومان

8830000 تومان
6020000 تومان
10460000 تومان
15950000 تومان

9050000 تومان
6110000 تومان
10790000 تومان
16610000 تومان

9350000 تومان
6225000 تومان
13270000 تومان
21565000 تومان

11580000 تومان
7120000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5955000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5185000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6415000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7855000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7855000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5705000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7855000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8350000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8515000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5705000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8515000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5705000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4770000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6005000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8845000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4830000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7155000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7155000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4975000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4975000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7405000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9835000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5005000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5065000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10330000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8315000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11655000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5335000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7315000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11655000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5335000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8515000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11975000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5425000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8975000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12975000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7715000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9635000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5810000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10215000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15455000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6225000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21565000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به سوالات شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02188734790

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌ خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل فرمایند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس : تهران ، ابتدای سهروردی شمالی ، نبش برازنده ، پلاک 4 واحد 2
شماره تماس : 02188734790
ایمیل : info@rimagasht.com