021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

پوکت + سامویی | 10 تیر

مدت اقامت:4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار:10 تیر
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • PJ Patong
 • ریما گشت
 • B.B
 • Verticolor
 • ریما گشت
 • B.B
3850000 تومان 4250000 تومان 3595000 تومان
 • Iblis Patong
 • ریما گشت
 • B.B
 • Iblis Samui
 • ریما گشت
 • B.B
3885000 تومان 4375000 تومان 3850000 تومان 3570000 تومان
 • Ashela Plaza
 • ریما گشت
 • B.B
 • Chaweng Noipool
 • ریما گشت
 • B.B
4120000 تومان 4770000 تومان 3650000 تومان
 • Patong Heritage
 • ریما گشت
 • B.B
 • Samui Palm Beach
 • ریما گشت
 • B.B
4150000 تومان 4790000 تومان 3750000 تومان
 • Aray Patong
 • ریما گشت
 • B.B
 • Chaweng Cove
 • ریما گشت
 • B.B
4280000 تومان 4950000 تومان 4190000 تومان 3720000 تومان
 • Royal Paaradise
 • ریما گشت
 • B.B
 • The Sea
 • ریما گشت
 • B.B
4340000 تومان 5135000 تومان 4300000 تومان 3790000 تومان
 • Nipa Resot
 • ریما گشت
 • B.B
 • Impiana Samui
 • ریما گشت
 • B.B
4420000 تومان 5278000 تومان 4350000 تومان 3850000 تومان
 • Oeevana Plaza
 • ریما گشت
 • B.B
 • The Sarann
 • ریما گشت
 • B.B
4450000 تومان 5345000 تومان 4380000 تومان 3890000 تومان
 • Cassia Phuket
 • ریما گشت
 • B.B
 • Samui Reaortel
 • ریما گشت
 • B.B
4540000 تومان 5530000 تومان 4520000 تومان 3890000 تومان
 • Duagit
 • ریما گشت
 • B.B
 • Novotel Samui
 • ریما گشت
 • B.B
4550000 تومان 5550000 تومان 4490000 تومان 3900000 تومان
 • Pating Merlin
 • ریما گشت
 • B.B
 • Ozochaweng
 • ریما گشت
 • B.B
4590000 تومان 5630000 تومان 3890000 تومان
 • Fisherman
 • ریما گشت
 • B.B
 • Noraburi
 • ریما گشت
 • B.B
4750000 تومان 5950000 تومان 4660000 تومان 3930000 تومان
 • Thavorn Beach Village
 • ریما گشت
 • B.B
 • Pavilion Samui
 • ریما گشت
 • B.B
4910000 تومان 6270000 تومان 4890000 تومان 3950000 تومان
 • Amari Phuket
 • ریما گشت
 • B.B
5530000 تومان 7400000 تومان 5250000 تومان 4100000 تومان
 • Le Mardiani
 • ریما گشت
 • B.B
 • Le Mardiani
 • ریما گشت
 • B.B
5640000 تومان 7630000 تومان 4080000 تومان
 • JW Marriot
 • ریما گشت
 • B.B
 • Sheraton Samui
 • ریما گشت
 • B.B
5830000 تومان 7995000 تومان 5530000 تومان 4275000 تومان
 • Centra Grand Beach
 • ریما گشت
 • B.B
 • Nikki Beach
 • ریما گشت
 • B.B
5950000 تومان 8260000 تومان 5440000 تومان 4245000 تومان
PJ Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Verticolor
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3850000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Iblis Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Iblis Samui
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3885000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3570000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ashela Plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Chaweng Noipool
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4120000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Patong Heritage
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Samui Palm Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Aray Patong
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Chaweng Cove
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4280000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3720000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Paaradise
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

The Sea
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4340000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Nipa Resot
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Impiana Samui
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4420000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Oeevana Plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

The Sarann
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4380000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Cassia Phuket
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Samui Reaortel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4540000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4520000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Duagit
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Novotel Samui
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3900000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pating Merlin
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Ozochaweng
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3890000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Fisherman
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Noraburi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4660000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3930000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Thavorn Beach Village
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Pavilion Samui
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4910000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Amari Phuket
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5530000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5250000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4100000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Le Mardiani
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Le Mardiani
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
JW Marriot
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sheraton Samui
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4275000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Centra Grand Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Nikki Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5440000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4245000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , صخره نوردی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , مسافرت با کشتی , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 4 شب + 3 شب ,
تاریخ اعتبار 10 تیر ,
مناسب برای زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنمای محلی , راهنما بین شهری , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , صبحانه بوفه , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 3850000تومان ,
کشور مقصد تایلند ,
شهر مقصد پوکت , سامویی ,
خط هوایی Qatar Airways ,
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی لوکس قطری – 4 شب اقامت در پوکت با خدمات صبحانه + 3 شب اقامت در سامویی با خدمات صبحانه – ویزای توریستی ( تایلند ) – ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت به فرودگاه – ترانسفر بین شهری ( پرواز داخلی پوکت-سامویی-پوکت ) – راهنمای فارسی زبان – گشت در جزیره پوکت – سیم کارت مسافرتی – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – بن های غذا نامحدود

خدمات : , مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

مشخصات فردی – عکس 4*3 با پس زمینه سفید – کپی شناسنامه و کارت ملی – اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار – گردش یک ماه آخر با حداقل 5.000.000 تومان هر نفر

مدارک : ,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک زیر 2 سال 1.090.000 تومان و نت میباشد , پکیج بروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و در صورت جا ندادن پرواز ، ما به تفاوت به نرخ پکیج اضافه میگردد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .