ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور کوش آداسی | 6 و 7 و 8 تیر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4520000 تومان 5060000 تومان 3790000 تومان
5300000 تومان 6130000 تومان 4480000 تومان 3790000 تومان
5500000 تومان 6440000 تومان 4580000 تومان 3790000 تومان
6390000 تومان 7770000 تومان 5020000 تومان 3790000 تومان
6530000 تومان 7970000 تومان 5090000 تومان 3790000 تومان
6800000 تومان 8390000 تومان 5220000 تومان 3790000 تومان
7920000 تومان 10050000 تومان 5780000 تومان 3790000 تومان
7920000 تومان 10050000 تومان 5780000 تومان 3790000 تومان
8190000 تومان 10460000 تومان 5920000 تومان 3790000 تومان
8260000 تومان 10560000 تومان 5950000 تومان 3790000 تومان
8260000 تومان 11700000 تومان 5950000 تومان 3790000 تومان
8460000 تومان 10870000 تومان 6060000 تومان 3790000 تومان
9010000 تومان 12230000 تومان 6330000 تومان 3790000 تومان
9290000 تومان 12100000 تومان 6470000 تومان 3790000 تومان
9980000 تومان 13140000 تومان 6810000 تومان 3790000 تومان
10170000 تومان 13440000 تومان 6900000 تومان 3790000 تومان
12030000 تومان 16230000 تومان 7840000 تومان 3790000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
4520000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5060000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4480000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
5500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4580000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
6800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5220000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7920000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10460000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5920000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10560000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8260000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10870000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6060000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9010000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12100000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13140000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
10170000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6900000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
12030000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوش آداسی | 6 و 7 و 8 تیر
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
8 تیر
خدمات
بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه راهنما فرودگاه گشت طبیعی راهنمای تور
نوع پرواز
چارتر پرواز بدون توقف
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
شروع قیمت ها از
4520000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
کوش آداسی
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر