ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Atlasglobal Airlines

تور کوش آداسی | 27 و 28 و 29 تیرماه

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4540000 تومان 5010000 تومان 3990000 تومان
4680000 تومان 5230000 تومان 3990000 تومان
5230000 تومان 6050000 تومان 4400000 تومان 3990000 تومان
5500000 تومان 6470000 تومان 4540000 تومان 3990000 تومان
5640000 تومان 6670000 تومان 4610000 تومان 3990000 تومان
6330000 تومان 7700000 تومان 4950000 تومان 3990000 تومان
6120000 تومان 7390000 تومان 4850000 تومان 3990000 تومان
7150000 تومان 8940000 تومان 5360000 تومان 3990000 تومان
7290000 تومان 9150000 تومان 5430000 تومان 3990000 تومان
7840000 تومان 9970000 تومان 5710000 تومان 3990000 تومان
7980000 تومان 10180000 تومان 5780000 تومان 3990000 تومان
8110000 تومان 10390000 تومان 5850000 تومان 3990000 تومان
Le Blue
5
U.ALL
8460000 تومان 10900000 تومان 6000000 تومان 3990000 تومان
8800000 تومان 11410000 تومان 6190000 تومان 3990000 تومان
9210000 تومان 12600000 تومان 6400000 تومان 3990000 تومان
9560000 تومان 12550000 تومان 6570000 تومان 3990000 تومان
10110000 تومان 14680000 تومان 6840000 تومان 3990000 تومان
10940000 تومان 14610000 تومان 7260000 تومان 3990000 تومان
11280000 تومان 15130000 تومان 7430000 تومان 3990000 تومان
Pine Bay
5
U.ALL
9780000 تومان 15970000 تومان 7790000 تومان 3990000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
4540000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5010000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
4680000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5230000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
5230000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
5500000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6470000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4540000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته
5640000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
6670000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4610000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6330000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7700000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
6120000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
7390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
8940000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5360000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
7290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9150000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5710000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
7980000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10180000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته
8110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8460000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10900000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6000000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
8800000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11410000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9210000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12600000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6400000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9560000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10110000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14680000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6840000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
10940000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14610000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7260000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
11280000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته
9780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15970000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Atlasglobal Airlines

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوش آداسی | 27 و 28 و 29 تیرماه
نوع تور
اسکی ماجراجویی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
29 تیرماه
خدمات
بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
4540000تومان
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
کوش آداسی
خط هوایی
Atlasglobal Airlines

تصاویر