021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور کوش آداسی | تا 5 مرداد

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:5 مرداد
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Esat Hotel Kusadasi
 • ریما گشت
 • B.B
2825000 تومان 3295000 تومان 2345000 تومان 1495000 تومان
 • Dabaklar Hotel
 • ریما گشت
 • H.B
3195000 تومان 3865000 تومان 2530000 تومان 1495000 تومان
 • Belmare Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
3840000 تومان 4825000 تومان 2850000 تومان 1495000 تومان
 • My Aegean Star Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
4050000 تومان 5150000 تومان 2955000 تومان 1495000 تومان
 • Arora Hotel
 • ریما گشت
 • ALL
4265000 تومان 5470000 تومان 3065000 تومان 1495000 تومان
 • Blue Vista Hill Hotel LV
 • ریما گشت
 • ALL
4795000 تومان 6270000 تومان 3330000 تومان 1495000 تومان
 • Blue Vista Hill Hotel SV
 • ریما گشت
 • ALL
5070000 تومان 6670000 تومان 3465000 تومان 1495000 تومان
 • Alkoclar Adakule
 • ریما گشت
 • ALL
5070000 تومان 6670000 تومان 3465000 تومان 1495000 تومان
 • Suhan 360
 • ریما گشت
 • U.ALL
5440000 تومان 7230000 تومان 3650000 تومان 1495000 تومان
 • Hotel Fantasia Deluxe
 • ریما گشت
 • U.ALL
5550000 تومان 7390000 تومان 3695000 تومان 1495000 تومان
 • Le Blue Hotel & Resort LV
 • ریما گشت
 • U.ALL
6245000 تومان 8435000 تومان 4050000 تومان 1495000 تومان
 • Le Blue Hotel & Resort SV
 • ریما گشت
 • U.ALL
6495000 تومان 8835000 تومان 4185000 تومان 1495000 تومان
 • Flora Garden Ephesus
 • ریما گشت
 • U.ALL
6495000 تومان 8835000 تومان 4185000 تومان 1495000 تومان
 • Pine Bay Holiday Resort MAIN LV
 • ریما گشت
 • U.ALL
6885000 تومان 9395000 تومان 4375000 تومان 1495000 تومان
 • Pine Bay Holiday Resort MAIN SV
 • ریما گشت
 • U.ALL
7195000 تومان 9875000 تومان 4535000 تومان 1495000 تومان
 • Sunis Efes Royal Palace LV
 • ریما گشت
 • U.ALL
7580000 تومان 10435000 تومان 4720000 تومان 1495000 تومان
 • Sunis Efes Royal PalaceSSV
 • ریما گشت
 • U.ALL
7845000 تومان 10840000 تومان 4855000 تومان 1495000 تومان
 • Sunis Efes Royal Palace SV
 • ریما گشت
 • U.ALL
8095000 تومان 11240000 تومان 4985000 تومان 1495000 تومان
 • Aqua Fantasy Aqua Park
 • ریما گشت
 • U.ALL
7580000 تومان 10435000 تومان 4720000 تومان 1495000 تومان
Esat Hotel Kusadasi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2825000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2345000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Dabaklar Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2530000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Belmare Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3840000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2850000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
My Aegean Star Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4050000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Arora Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4265000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3065000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Blue Vista Hill Hotel LV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4795000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3330000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Blue Vista Hill Hotel SV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Alkoclar Adakule
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5070000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3465000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Suhan 360
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5440000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3650000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Hotel Fantasia Deluxe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Le Blue Hotel & Resort LV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6245000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4050000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Le Blue Hotel & Resort SV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Flora Garden Ephesus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6495000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4185000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pine Bay Holiday Resort MAIN LV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6885000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4375000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pine Bay Holiday Resort MAIN SV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7195000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4535000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace LV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7580000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal PalaceSSV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7845000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4855000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunis Efes Royal Palace SV
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
8095000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4985000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Aqua Fantasy Aqua Park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7580000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4720000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1495000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ورزش های آبی , اسکی , ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , هنر و فرهنگ , شهر و خرید ,
مدت اقامت 6 شب و 7 روز ,
تاریخ اعتبار 5 مرداد ,
خدمات بیمه مسافرتی , راهنمای محلی , سه وعده غذایی و خدمات ویژه , راهنما فرودگاه , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2825000تومان ,
کشور مقصد ترکیه ,
شهر مقصد کوش آداسی ,
خط هوایی Atlasglobal Airlines ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50درصد مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد , نرخ کودک بدون تخت 1.495.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان و نت میباشد , تاریخ پنج شنبه 100.000 تومان و جمعه 200.000 تومان شامل افزایش نرخ میباشد . ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .