ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Taban Air

تور تفلیس | تا 30 آذر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1399000 تومان 1550000 تومان 1393000 تومان 1250000 تومان
Kavela
3
B.B
1450000 تومان 1618000 تومان 1590000 تومان 1250000 تومان
Like
3
B.B
1480000 تومان 1620000 تومان 1393000 تومان 1250000 تومان
1530000 تومان 1799000 تومان 1393000 تومان 1250000 تومان
GNG
4
B.B
1780000 تومان 2330000 تومان 1620000 تومان 1250000 تومان
1955000 تومان 2660000 تومان 1655000 تومان 1250000 تومان
1880000 تومان 2520000 تومان 1695000 تومان 1250000 تومان
Novo
4
B.B
1749000 تومان 2255000 تومان 1620000 تومان 1250000 تومان
Betlem
4
B.B
1799000 تومان 2555000 تومان 1695000 تومان 1250000 تومان
1995000 تومان 2745000 تومان 1430000 تومان 1250000 تومان
2050000 تومان 2745000 تومان 1810000 تومان 1250000 تومان
2090000 تومان 2930000 تومان 1955000 تومان 1250000 تومان
KMM
5
B.B
2070000 تومان 2895000 تومان 1955000 تومان 1250000 تومان
2895000 تومان 4545000 تومان 2780000 تومان 1250000 تومان
Iota
5
B.B
3360000 تومان 5480000 تومان 2293000 تومان 1250000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1399000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1393000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1618000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1480000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1620000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1393000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1530000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1799000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1393000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
GNG
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1780000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2330000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1955000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2660000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1655000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1880000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2520000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1749000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2255000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1620000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1799000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2555000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1695000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1995000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1430000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1810000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2090000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
KMM
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2895000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1955000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2895000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
4545000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2780000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
3360000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
5480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2293000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Taban Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور تفلیس | تا 30 آذر
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار
30 آذر
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای تور
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
1399000تومان
کشور مقصد
گرجستان
شهر مقصد
تفلیس
خط هوایی
Taban Air

تصاویر