ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

جاذبه های پنانگ | مالزی - بخش دوم

@val3

معبد خوکونگسی

این ساختمان از جهت معماری و هنری ارزش فراوانی داشته ولی سقف به این دلیل آنکه مشابه سقف قصر امپراطور چین بود سوزانده شد . این ساختمان رواق بزرگی دارد که با نقش و نگارهای پیچیده زینت داده شده و تیرهای افقی عمارت از بهترین چوب ها تهیه شده اند و اثر ماهر ترین استادان چینی می باشد .

شهرک چینی

شهرک چینی دارای تعدادی معابد چینی و هندی و چند مسجد بوده و این شهرک برای گردشگرانی که پیاده یا با سه چرخه به آنجا می آیند ، سرگرمی های مخصوص به خود را از جمله راگبی سه چرخه ای، مراسم ویژه معابد، بازارهای سبزی فروشی صبح و بازارهای شبانه را دارد .

@val3

قلعه کورن والس

این قلعه دارای آمفی تئاتر ، نمایشگاه تاریخی، کافه تریا، مرکز صنایع دستی و فروشگاه های یادگاری بوده که علاقه مندان را سرگرم کند و در این مکان راهنمایان جهانگردی لباسهای قدیمی امپراطوری به تن کرده اند تا جلوه ای از زندگی آن زمان را به نمایش در اورد .

@val3

موزه و گالری هنری پنانگ

در اینجا صدها اشیای سفالینه و چینی آلات ، نقشه ها و نمودارها و نیز یادگاری هایی از اولین نخست وزیر مالزی تکنو عبدالرحمن، به نمایش گذاشته شده است همچنین نسخه های خطی و تابلوی نقاشی ممتازی که به سالهای نخست تاریخ پنانگ و زمان کشف و توسعه آن باز می گردد در اینجا به چشم میخورد .

@val3

تصاویر

551028888747722.jpg 344555555555555.jpg 1055555558887411000.jpg 6778885220000.jpg
An item with the same key has already been added. Key: text