021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

ارمنستان | ماه رمضان

مدت اقامت:3 شب و 4 روز
تاریخ اعتبار:10 تیرماه
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • regineh
 • ریما گشت
 • B.B
13390000 تومان 14600000 تومان 13100000 تومان 11870000 تومان
 • shirak
 • ریما گشت
 • B.B
12670000 تومان 14470000 تومان 12670000 تومان 12670000 تومان
 • silachi
 • ریما گشت
 • B.B
13230000 تومان 15190000 تومان 13070000 تومان 12790000 تومان
 • diamond
 • ریما گشت
 • B.B
13870000 تومان 16270000 تومان 13510000 تومان 12310000 تومان
 • nairi
 • ریما گشت
 • B.B
13870000 تومان 15870000 تومان 13230000 تومان 11630000 تومان
 • nork residence
 • ریما گشت
 • B.B
13390000 تومان 15110000 تومان 12990000 تومان 12150000 تومان
 • royal plaza
 • ریما گشت
 • B.B
13870000 تومان 16270000 تومان 13510000 تومان 12670000 تومان
 • ararat
 • ریما گشت
 • B.B
14510000 تومان 17750000 تومان 13870000 تومان 11550000 تومان
 • aqua tek
 • ریما گشت
 • B.B
14630000 تومان 17110000 تومان 14230000 تومان 12150000 تومان
 • metropol
 • ریما گشت
 • B.B
14390000 تومان 17750000 تومان 13750000 تومان 12510000 تومان
 • imperial
 • ریما گشت
 • B.B
14270000 تومان 17750000 تومان 13750000 تومان 11550000 تومان
 • minotel barsam
 • ریما گشت
 • B.B
13870000 تومان 16870000 تومان 13510000 تومان 11470000 تومان
 • paris
 • ریما گشت
 • B.B
15670000 تومان 21030000 تومان 15190000 تومان 11270000 تومان
 • congress
 • ریما گشت
 • B.B
15150000 تومان 17750000 تومان 14350000 تومان 11550000 تومان
 • ani plaza
 • ریما گشت
 • B.B
15150000 تومان 17990000 تومان 14670000 تومان 11550000 تومان
 • tufenkian
 • ریما گشت
 • B.B
15990000 تومان 19230000 تومان 14950000 تومان 13390000 تومان
 • repulica
 • ریما گشت
 • B.B
16270000 تومان 21230000 تومان 15750000 تومان 13270000 تومان
 • opera suite
 • ریما گشت
 • B.B
15750000 تومان 18990000 تومان 14670000 تومان 11550000 تومان
 • hyatt palace
 • ریما گشت
 • B.B
17310000 تومان 22510000 تومان
 • north avenue
 • ریما گشت
 • B.B
17110000 تومان 22300000 تومان 15670000 تومان 11550000 تومان
 • hilton
 • ریما گشت
 • B.B
16270000 تومان 20230000 تومان 14950000 تومان 12270000 تومان
 • national
 • ریما گشت
 • B.B
18230000 تومان 24710000 تومان 16590000 تومان 11790000 تومان
 • golden tulip
 • ریما گشت
 • B.B
18870000 تومان 24710000 تومان 17470000 تومان 12247000 تومان
 • marriot
 • ریما گشت
 • B.B
17750000 تومان 23190000 تومان 16590000 تومان 12270000 تومان
 • radisson blu
 • ریما گشت
 • B.B
17870000 تومان 23470000 تومان 16590000 تومان 14030000 تومان
 • multi grand
 • ریما گشت
 • B.B
18830000 تومان 26710000 تومان 19470000 تومان 17110000 تومان
regineh
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13100000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11870000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
shirak
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
silachi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13070000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
diamond
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12310000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
nairi
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11630000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
nork residence
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
royal plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12670000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
ararat
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14510000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13870000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
aqua tek
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14630000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
metropol
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12510000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
imperial
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
minotel barsam
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
13510000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11470000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
paris
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15670000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
congress
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
ani plaza
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
tufenkian
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
repulica
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
13270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
opera suite
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
hyatt palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
17310000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
north avenue
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
17110000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
hilton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
16270000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
national
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
18230000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
11790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
golden tulip
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
18870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
17470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12247000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
marriot
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
17750000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
12270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
radisson blu
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
17870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
14030000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
multi grand
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
18830000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
19470000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
17110000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ماجراجویی , نقاط ناشناخته , ساحل , شهر و خرید , تعطیلات جامع , طبیعت گردی ,
روزهای رفت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
روزهای برگشت دوشنبه , سه شنبه , چهارشنبه , پنجشنبه , جمعه , شنبه , یکشنبه ,
مدت اقامت 3 شب و 4 روز ,
تاریخ اعتبار 10 تیرماه ,
مناسب برای خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , راهنمای محلی , بروشور , راهنما فرودگاه , سیم کارت , گشت شهری , ترانسفر فرودگاهی , راهنمای تور ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 1339000تومان ,
کشور مقصد ارمنستان ,
شهر مقصد ایروان ,
خط هوایی Mahan Air ,
توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و کنترل پاسپورت از جهت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک بدون تخت 869.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان و نت میباشد , درصورت انتخاب گشت شهری مبلغ 80.000 تومان به قیمت پکیج اضافه میگردد. , پکیج به روی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده و درصورت تکمیل ظرفیت ما تفاوت به نرخ پکیج اضافه می گردد. ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .