ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Iran Air

قیمت تور دبی

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1600000 تومان 1930000 تومان 1570000 تومان
1700000 تومان 2170000 تومان 1670000 تومان
1775000 تومان 2220000 تومان 1745000 تومان
avenue
4
B.B
1850000 تومان 2350000 تومان 182000 تومان
1970000 تومان 2635000 تومان 1940000 تومان
2075000 تومان 2800000 تومان 2045000 تومان
ghoria
4
B.B
2150000 تومان 2945000 تومان 2120000 تومان
2050000 تومان 2745000 تومان 2020000 تومان
2070000 تومان 2770000 تومان 2040000 تومان
2195000 تومان 3020000 تومان 2175000 تومان
2395000 تومان 3440000 تومان 2375000 تومان
2235000 تومان 3070000 تومان 2200000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1600000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
1930000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1570000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1670000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1775000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2220000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1745000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1850000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
182000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1970000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2635000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
1940000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2075000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2800000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2045000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2945000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2120000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2050000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2745000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2020000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2070000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
2770000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2040000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2195000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3020000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2175000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2395000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3440000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2375000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
2235000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
3070000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2200000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

ایرلاین

Iran Air

نام تور برنامه ریزی شده
قیمت تور دبی
نوع تور
هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت
3 شب و 4 روز
خدمات
صبحانه
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد
امارات متحده عربی
شهر مقصد
دبی
خط هوایی
Iran Air

تصاویر