ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور مالزی + سنگاپور | تا 20 اسفند

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7340000 تومان 9190000 تومان 6340000 تومان 4790000 تومان
7840000 تومان 10090000 تومان 6790000 تومان 4990000 تومان
7990000 تومان 10490000 تومان 6990000 تومان 5150000 تومان
8390000 تومان 11350000 تومان 7450000 تومان 5250000 تومان
8690000 تومان 11850000 تومان 7690000 تومان 5350000 تومان
8740000 تومان 11890000 تومان 7750000 تومان 5390000 تومان
IBIS
4
B.B
9150000 تومان 12790000 تومان 8190000 تومان 5550000 تومان
FURAMA
4
B.B
FURAMA
4
B.B
9290000 تومان 13050000 تومان 8350000 تومان 5590000 تومان
9390000 تومان 13390000 تومان 8590000 تومان 5650000 تومان
IMPIANA
4
B.B
9490000 تومان 13550000 تومان 8590000 تومان 5690000 تومان
9890000 تومان 14290000 تومان 8950000 تومان 5850000 تومان
10140000 تومان 14750000 تومان 9090000 تومان 5950000 تومان
10440000 تومان 15390000 تومان 9450000 تومان 6090000 تومان
10750000 تومان 15990000 تومان 9750000 تومان 6190000 تومان
FRASER
5
B.B
10890000 تومان 16350000 تومان 9950000 تومان 6250000 تومان
11550000 تومان 17650000 تومان 10590000 تومان 6550000 تومان
11890000 تومان 18350000 تومان 10890000 تومان 6690000 تومان
12450000 تومان 19350000 تومان 11390000 تومان 6850000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7340000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
9190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6340000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7840000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7990000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5150000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11850000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5350000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8740000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9150000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13050000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9390000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5650000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9490000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13550000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10140000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14750000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10440000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9450000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10750000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11550000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6550000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11890000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
18350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6690000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
12450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19350000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور مالزی + سنگاپور | تا 20 اسفند
نوع تور
ماجراجویی هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
تا 20 اسفند
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری گشت شهری با نهار
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری ن نهار در سنگاپور

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7340000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور سنگاپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر