021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور کوالا + سنگاپور | تا 30 مهر

مدت اقامت:4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار:30 مهر
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Pacific Express
 • ریما گشت
 • B.B
 • Fragrance Bugis
 • ریما گشت
 • B.B
6870000 تومان 10304000 تومان 6314000 تومان 4247000 تومان
 • Pacific Express
 • ریما گشت
 • B.B
 • Quality Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
7019000 تومان 10752000 تومان 6545000 تومان 4339000 تومان
 • Grand Season
 • ریما گشت
 • B.B
 • Parc Sovereign
 • ریما گشت
 • B.B
7636000 تومان 11955000 تومان 7162000 تومان 4586000 تومان
 • Royal Chulan
 • ریما گشت
 • B.B
 • Parc Sovereign
 • ریما گشت
 • B.B
7730000 تومان 12109000 تومان 7239000 تومان 4617000 تومان
 • Royal Chulan
 • ریما گشت
 • B.B
 • Boss
 • ریما گشت
 • B.B
7790000 تومان 12263000 تومان 7316000 تومان 4648000 تومان
 • Grand Season
 • ریما گشت
 • B.B
 • Hotel Royal
 • ریما گشت
 • B.B
7790000 تومان 12263000 تومان 7316000 تومان 4648000 تومان
 • Ramada Suites
 • ریما گشت
 • B.B
 • Queens
 • ریما گشت
 • B.B
8407000 تومان 13466000 تومان 7934000 تومان 4895000 تومان
 • Furama
 • ریما گشت
 • B.B
 • Furama Riverfront
 • ریما گشت
 • B.B
8561000 تومان 13760000 تومان 8088000 تومان 4956000 تومان
 • Dorsett Regency
 • ریما گشت
 • B.B
 • Cophtorn King
 • ریما گشت
 • B.B
8715000 تومان 14068000 تومان 8242000 تومان 5018000 تومان
 • Corus
 • ریما گشت
 • B.B
 • Grand Central
 • ریما گشت
 • B.B
8870000 تومان 14361000 تومان 8396000 تومان 5080000 تومان
 • Concorde
 • ریما گشت
 • B.B
 • Orchard parade Hotel
 • ریما گشت
 • B.B
9410000 تومان 15426000 تومان 8936000 تومان 5296000 تومان
 • Sunway Putra
 • ریما گشت
 • B.B
 • Grand Copthorne
 • ریما گشت
 • B.B
9564000 تومان 15719000 تومان 9090000 تومان 5357000 تومان
 • Pacific Regency
 • ریما گشت
 • B.B
 • Grand Copthorne
 • ریما گشت
 • B.B
9718000 تومان 16027000 تومان 9245000 تومان 5419000 تومان
 • Shangri La
 • ریما گشت
 • B.B
 • Shangri La
 • ریما گشت
 • B.B
14963000 تومان 26254000 تومان 14489000 تومان 7517000 تومان
 • Jw Marriott
 • ریما گشت
 • B.B
 • Jw Marriott
 • ریما گشت
 • B.B
15657000 تومان 27596000 تومان 15184000 تومان 7595000 تومان
 • Ritz Carlton
 • ریما گشت
 • B.B
 • Ritz Carlton
 • ریما گشت
 • B.B
17122000 تومان 30465000 تومان 16649000 تومان 8381000 تومان
Pacific Express
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Fragrance Bugis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6314000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4247000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pacific Express
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Quality Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7019000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4339000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Season
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Parc Sovereign
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7636000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7162000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4586000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Chulan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Parc Sovereign
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7730000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7239000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4617000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Chulan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Boss
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7316000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4648000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Season
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Hotel Royal
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7316000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4648000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ramada Suites
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Queens
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8407000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7934000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Furama
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Furama Riverfront
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8561000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8088000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4956000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Dorsett Regency
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Cophtorn King
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8715000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8242000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5018000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Corus
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Central
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8870000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8396000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Concorde
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Orchard parade Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9410000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8936000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5296000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunway Putra
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Copthorne
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9564000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5357000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pacific Regency
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Copthorne
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9718000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5419000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Shangri La
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Shangri La
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14963000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14489000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7517000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Jw Marriott
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Jw Marriott
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
15657000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15184000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Ritz Carlton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Ritz Carlton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
17122000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16649000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8381000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ماجراجویی , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
روزهای برگشت پنجشنبه ,
مدت اقامت 4 شب + 3 شب ,
تاریخ اعتبار 30 مهر ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنما فرودگاه , گشت شهری , گشت شهری با نهار ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 6870000تومان ,
کشور مقصد مالزی ,
شهر مقصد کوالالامپور , سنگاپور ,
خط هوایی Mahan Air ,
برنامه سفر
گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری ن نهار در سنگاپور

,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک زیر دو سال 750.000 تومان و نت میباشد , هزینه بیمه افراد بالای 60 سال بصورت جداگانه و به عهده مسافر میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .