ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور کوالا + سنگاپور | تا 30 مهر

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6870000 تومان 10304000 تومان 6314000 تومان 4247000 تومان
7019000 تومان 10752000 تومان 6545000 تومان 4339000 تومان
7636000 تومان 11955000 تومان 7162000 تومان 4586000 تومان
7730000 تومان 12109000 تومان 7239000 تومان 4617000 تومان
Boss
5
B.B
7790000 تومان 12263000 تومان 7316000 تومان 4648000 تومان
7790000 تومان 12263000 تومان 7316000 تومان 4648000 تومان
Queens
5
B.B
8407000 تومان 13466000 تومان 7934000 تومان 4895000 تومان
Furama
4
B.B
8561000 تومان 13760000 تومان 8088000 تومان 4956000 تومان
8715000 تومان 14068000 تومان 8242000 تومان 5018000 تومان
Corus
4
B.B
8870000 تومان 14361000 تومان 8396000 تومان 5080000 تومان
9410000 تومان 15426000 تومان 8936000 تومان 5296000 تومان
9564000 تومان 15719000 تومان 9090000 تومان 5357000 تومان
9718000 تومان 16027000 تومان 9245000 تومان 5419000 تومان
14963000 تومان 26254000 تومان 14489000 تومان 7517000 تومان
15657000 تومان 27596000 تومان 15184000 تومان 7595000 تومان
17122000 تومان 30465000 تومان 16649000 تومان 8381000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
6870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10304000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6314000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4247000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7019000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10752000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6545000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4339000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7636000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
11955000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7162000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4586000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7730000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12109000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7239000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4617000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12263000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7316000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4648000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7790000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12263000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7316000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4648000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8407000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13466000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7934000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4895000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8561000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8088000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4956000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8715000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14068000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8242000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5018000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8870000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
14361000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8396000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5080000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9410000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15426000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8936000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5296000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9564000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
15719000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5357000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9718000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16027000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9245000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5419000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
14963000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
26254000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
14489000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7517000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
15657000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
27596000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
15184000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7595000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
17122000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
30465000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
16649000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8381000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور کوالا + سنگاپور | تا 30 مهر
نوع تور
ماجراجویی هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
روزهای برگشت
پنجشنبه
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
30 مهر
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری گشت شهری با نهار
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری ن نهار در سنگاپور

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
6870000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور سنگاپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر