021-43374
ریما گشت
منوی دسترسی
آژانس هوایی ریما گشت

تور کوالا + سنگاپور | تا 30 خرداد

مدت اقامت:4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار:30 خرداد
5590000 تومان 5390000 تومان
 • نام هتل
 • درجه هتل
 • خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
 • Arena Star
 • ریما گشت
 • B.B
 • Frangrance
 • ریما گشت
 • B.B
2999000 تومان 4250000 تومان 2690000 تومان 1990000 تومان
 • Pacific Express
 • ریما گشت
 • B.B
 • Value Thomson
 • ریما گشت
 • B.B
3090000 تومان 4300000 تومان 0 تومان 0 تومان
 • Cosmo
 • ریما گشت
 • B.B
 • Parc Sovareign
 • ریما گشت
 • B.B
3350000 تومان 4690000 تومان 2950000 تومان 2090000 تومان
 • Cosmo
 • ریما گشت
 • B.B
 • Boss
 • ریما گشت
 • B.B
3550000 تومان 5090000 تومان 3190000 تومان 2190000 تومان
 • Royal Bintang
 • ریما گشت
 • B.B
 • Queen
 • ریما گشت
 • B.B
3590000 تومان 5250000 تومان 3300000 تومان 2250000 تومان
 • Novotel
 • ریما گشت
 • B.B
 • Copthorn King
 • ریما گشت
 • B.B
3690000 تومان 5390000 تومان 3350000 تومان 2290000 تومان
 • Mercure
 • ریما گشت
 • B.B
 • Mercure Bugis
 • ریما گشت
 • B.B
3900000 تومان 5890000 تومان 3590000 تومان 2390000 تومان
 • Sunway Putra
 • ریما گشت
 • B.B
 • Grand Copthorn
 • ریما گشت
 • B.B
4250000 تومان 6250000 تومان 3750000 تومان 2450000 تومان
 • Istana
 • ریما گشت
 • B.B
 • Grand Copthorn
 • ریما گشت
 • B.B
4390000 تومان 6500000 تومان 3890000 تومان 2490000 تومان
 • Renassance / Royal Chulan
 • ریما گشت
 • B.B
 • Grand Park Orchad
 • ریما گشت
 • B.B
4500000 تومان 6990000 تومان 4190000 تومان 2590000 تومان
 • Grand Millinium
 • ریما گشت
 • B.B
 • One Farrer
 • ریما گشت
 • B.B
4890000 تومان 7700000 تومان 4190000 تومان 2750000 تومان
 • Sheraiton
 • ریما گشت
 • B.B
 • Sheraiton
 • ریما گشت
 • B.B
4950000 تومان 7800000 تومان 4500000 تومان 2750000 تومان
 • Intercontinental
 • ریما گشت
 • B.B
 • Sheraiton
 • ریما گشت
 • B.B
5150000 تومان 8190000 تومان 4700000 تومان 2759000 تومان
 • JW Marriot
 • ریما گشت
 • B.B
 • JW Marriot
 • ریما گشت
 • B.B
5950000 تومان 9850000 تومان 3190000 تومان 3190000 تومان
 • Shangri La
 • ریما گشت
 • B.B
 • Shangri La
 • ریما گشت
 • B.B
6190000 تومان 9990000 تومان 3290000 تومان 3290000 تومان
Arena Star
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Frangrance
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2999000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
1990000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Pacific Express
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Value Thomson
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
0 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
0 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Cosmo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Parc Sovareign
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3350000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
2950000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2090000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Cosmo
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Boss
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3550000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Bintang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Queen
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2250000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Novotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Copthorn King
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3350000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Mercure Bugis
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3900000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2390000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunway Putra
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Copthorn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4250000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3750000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2450000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Istana
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Copthorn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2490000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Renassance / Royal Chulan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Park Orchad
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4500000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2590000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Millinium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

One Farrer
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Sheraiton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sheraiton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2750000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sheraiton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5150000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
نرخ کودک 6 تا 12 سال
4700000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
2759000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
JW Marriot
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

JW Marriot
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5950000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3190000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
Shangri La
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Shangri La
درجه هتل
درجه هتل
خدمات هتل

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
5390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
3290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
3290000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
توضیحات تور
نوع تور ماجراجویی , هنر و فرهنگ , شهر و خرید , طبیعت گردی ,
روزهای رفت چهارشنبه , جمعه , یکشنبه , پنجشنبه ,
روزهای برگشت چهارشنبه , جمعه , یکشنبه , پنجشنبه ,
مدت اقامت 4 شب + 3 شب ,
تاریخ اعتبار 30 خرداد ,
خدمات صبحانه , بیمه مسافرتی , گرفتن ویزا , راهنما فرودگاه , گشت شهری , گشت شهری با نهار ,
محل اقامت هتل ,
حمل و نقل هواپیما ,
نوع پرواز چارتر ,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی ,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت ,
شروع قیمت ها از 2999000تومان ,
کشور مقصد مالزی ,
شهر مقصد کوالالامپور , سنگاپور ,
خط هوایی Mahan Air ,
برنامه سفر
گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری ن نهار در سنگاپور

,

توضیحات تور
پرواز چارتر هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد میباشد , پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی است در غیر اینصورت رزرو تایید نخواهد بود , حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه میباشد و کنترل پاسپورت از جهت هرنوع ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد , نرخ کودک زیر دو سال 790.000 تومان و نت میباشد , هزینه بیمه افراد بالای 60 سال بصورت جداگانه و به عهده مسافر میباشد ,

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آخرین تورها ، اخبار جدیدترین تورهای برگزار شده در خبرنامه ما عضو شوید .