ریماگشت 021 433 74

عضویت در خبرنامه

Mahan Air

تور مالزی + سنگاپور | 31 اردیبهشت

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7900000 تومان 10530000 تومان 7790000 تومان 5700000 تومان
8100000 تومان 10760000 تومان 7890000 تومان 5790000 تومان
Metropol
3
B.B
8190000 تومان 10990000 تومان 7980000 تومان 5820000 تومان
Cosmo
3
B.B
8690000 تومان 12000000 تومان 8500000 تومان 6020000 تومان
8700000 تومان 12130000 تومان 8560000 تومان 6050000 تومان
9270000 تومان 13270000 تومان 9130000 تومان 6270000 تومان
Ibis KLCC
4
B.B
9300000 تومان 13340000 تومان 9160000 تومان 6280000 تومان
Ibis
4
B.B
Furama
4
B.B
9380000 تومان 13480000 تومان 9230000 تومان 6300000 تومان
9450000 تومان 13650000 تومان 9300000 تومان 6360000 تومان
10710000 تومان 16170000 تومان 10640000 تومان 6850000 تومان
Istana
4
B.B
11000000 تومان 16740000 تومان 10862000 تومان 6950000 تومان
11035000 تومان 16790000 تومان 10890000 تومان 6970000 تومان
11270000 تومان 17280000 تومان 11130000 تومان 7050000 تومان
Westin
5
B.B
1240000 تومان 19500000 تومان 12290000 تومان 7500000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
7900000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10530000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5700000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8100000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10760000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
10990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7980000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5820000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8690000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12000000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8500000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6020000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
8700000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
12130000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8560000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13270000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6270000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9300000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13340000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9160000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6280000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9380000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13480000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9230000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6300000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
9450000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
13650000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9300000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6360000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
10710000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16170000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10640000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6850000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11000000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16740000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10862000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6950000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11035000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
16790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6970000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
11270000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
17280000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11130000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7050000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته
1240000 تومان
نرخ اتاق یک تخته
19500000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7500000 تومان
موقعیت مکانی
توضیحات

اطلاعات تور

دانلود پکیج

ایرلاین

Mahan Air

نام تور برنامه ریزی شده
تور مالزی + سنگاپور | 31 اردیبهشت
نوع تور
ماجراجویی هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی
مدت اقامت
4 شب + 3 شب
تاریخ اعتبار
31 اردیبهشت
خدمات
صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت شهری گشت شهری با نهار
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
برنامه سفر
گشت شهری با نهار در کوالالامپور

گشت شهری ن نهار در سنگاپور

نوع پرواز
چارتر
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
7900000تومان
کشور مقصد
مالزی
شهر مقصد
کوالالامپور سنگاپور
خط هوایی
Mahan Air

تصاویر